Rektor Univerzity Karlovy přivítal ministerského předsedu Saska

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 1. října 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Dr. Stanislawem Tillichem. Hovořili spolu  o dosavadní spolupráci Univerzity Karlovy se saskými vědeckými pracovišti a  jejím dalším rozvoji do budoucna.


Univerzita Karlova v současné době úzce spolupracuje se třemi univerzitami v Sasku: Univerzitou Lipsko, Technickou univerzitou Drážďany a Technickou univerzitou v Saské Kamenici. „Velmi oceňujeme mnohaletou úspěšnou  spolupráci s Univerzitou Lipsko, zejména pro společné aktivity v oblasti bohemistických studií mezi tamním Institutem slavistiky a naší filozofickou fakultou a v oblasti biomedicíny“, uvedl rektor Tomáš Zima.


Obě univerzity spolupracují v oborech filologických (germanistika, slavistika, aplikovaná lingvistika a translatologie, romanistika); fyzika (teoretická fyzika, geofyzika a geologie, experimentální fyzika); matematika a informatika; chemie a mineralogie, biochemie, farmacie; historie, sociální vědy, filozofie, speciální pedagogika. Uzavřená meziuniverzitní dohoda též umožňuje každoročně reciproční  výměny vědeckých pracovníků. Od roku 2009 rovněž probíhá mezi oběma univerzitami program PRIMUS zaměřený na výuku západních slovanských jazyků.


Na závěr setkání oba představitelé projednali budoucí posílení spolupráci v oblasti výzkumu, vzdělávání a aplikovaného výzkumu mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Lipsku.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám