• Aktuality

Aktuality

12. ledna 2021

Nebojte se data management plánů: Podpora správy výzkumných dat na UK

Otevřená výzkumná data a s tím spojená správa výzkumných dat se nejen v důsledku pandemie covid-19 stávají čím dál častěji diskutovaným tématem. Požadavky na sdílení a správu výzkumných dat se začínají také objevovat v podmínkách poskytovatelů financí (např. Horizont 2020) či vydavatelů akademických časopisů (např. Nature Research), typicky formou povinnosti vytvořit plán správy dat (data management plan, DMP). Ačkoli se požadavky tohoto typu v podmínkách českých poskytovatelů financí zatím objevují jen zřídka, je pravděpodobné, že v této oblasti nastanou změny v souvislosti s chystanou implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 o otevřených datech.


Na Univerzitě Karlově proto na úrovni Rektorátu vznikla pracovní skupina pro podporu správy výzkumných dat, v níž se angažuje např. odbor pro vědu a výzkum/Evropské centrum, Ústřední knihovna, ÚVT nebo CPPT. Jedním z cílů této skupiny je zajistit, aby se vědci, kteří se s podobnou povinností setkají, měli na koho obrátit a koho požádat o asistenci. V počáteční fázi se skupina věnovala především tvorbě metodických materiálů, které mohou akademikům se správou dat a tvorbou plánů managementu dat (DMP) pomoci. Vznikly informační webové stránky (v českém i anglickém jazyce), online kurz Správa výzkumných dat a také byla založena kontaktní emailová adresadmp@cuni.cz, prostřednictvím které je možné tuto pracovní skupinu kontaktovat s dotazy či zpětnou vazbou.


Kromě uvedených vzdělávacích materiálů a možnosti konzultací nabízí skupina také přednášky a školení na téma správy výzkumných dat, data management plánů a otevřeného přístupu k výzkumným datům (zajišťované Centrem pro podporu open science). Přednášky je možné přizpůsobit jak potřebám výzkumných pracovníků, tak technicko-administrativním pracovníkům, kteří výzkumníky při práci podporují, a mohou proběhnout jak v českém, tak anglickém jazyce.


Další oblastí, které se skupina věnuje, je strategický rozvoj správy výzkumných dat a data management plánů na Univerzitě Karlově a začlenění DMP do interních grantů v souvislosti s výše zmíněnou Směrnicí EU. Nyní je naplánováno pilotně vyzkoušet tvorbu a následnou realizaci DMP v programu Primus, v projektech, které začnou s realizací 1. 1. 2021. Do zásad soutěže byla přidána povinnost vytvořit DMP a následně jej realizovat ve spolupráci s fakultami a řešiteli projektů. 


Pokud vás toto téma zaujalo a rádi byste se dozvěděli víc, připojte se na dvoudenní online školení “Open science: Od dat k publikaci pro akademiky zaměřené na práci s vědeckými daty, data management plány a nové trendy v publikování výstupů vědeckého výzkumu, které bude v termínu 3.-4. 2. 2021 pořádat Centrum pro podporu open science.


​ 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám