• Aktuality

Aktuality

1. července 2021

Univerzita Karlova s hlubokým politováním sleduje vývoj událostí v obcích zasažených katastrofou. Vzhledem k této vážné situaci je pro děti z těchto obcí připravena od 11. července 2021 možnost zdarma se zúčastnit letních kempů pořádaných Univerzitou Karlovou, pro které je využívána i finanční podpora MŠMT (tzv.: „LETNÍ KEMPY“). Pro tuto mimořádnou situaci bude dětem zajištěna doprava, ubytování, strava a celotýdenní pečlivě připravený a pestrý program. Obyvatelům postižených oblastí nabízí UK ubytování v Praze v ubytovacích univerzitních zařízeních zdarma.


„Jménem Univerzity Karlovy i svým vlastním bych chtěl vyjádřit účast všem, kdo byli přírodní katastrofou zasaženi. Snad nabídnutá pomocná ruka od Univerzity Karlovy aspoň trochu ulehčí situaci postiženým rodinám. Vyjadřuji hlubokou lítost všem, kteří kvůli živelné katastrofě ztratili své blízké či došlo k poškození jejich domovů a majetku“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


„Letní kempy UK jsou určeny primárně dětem, které v tomto školním roce plnily povinnou školní docházku. Pro děti je zajištěna doprava do Prahy z příslušné obce a regionu, ubytování, celodenní strava, pitný režim a program celotýdenního kempu včetně vstupů do vybraných institucí dle charakteru letního kempu“, upřesňuje prorektorka Radka Wildová. Tábory jsou vždy tematicky zaměřeny (např. Cesta kolem světa, Olympijské hry, Příroda kolem nás, Putování vesmírem). O děti bude celodenně postaráno vedoucími zejména z Pedagogické fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, kteří pečlivě připravují a zajišťují program. Přesto je možné v případě potřeby zajistit zdarma ubytování nejen dětem, ale také jejich doprovodu (rodič, prarodič apod.).


Přihlašování dětí je možné do 7. 7. 2021, poté po individuální domluvě.

Přihlašovací formulář: https://forms.office.com/r/jq2bVuHRFP


Vedení UK nyní oslovuje přímo starosty a hejtmany dotčených oblastí s konkrétní nabídkou pomoci – společně s dopisem pro rodiče, který nabídku letních kempů konkretizuje.


Informace budou též uvedeny na webu Pedagogické fakulty UK: www.pedf.cuni.cz


Kontaktní osoba:

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,

prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

radka.wildova@pedf.cuni.cz

M: 725243899


V případě jakýchkoliv dotazů se lze obracet i na tým letních kempů:


Stipendia a finanční podpora

Univerzita Karlova je po nabídce ubytování a letních táborů dětem rodin postižených přírodní katastrofou připravena svým studentkám a studentům ze zasažených obcí poskytnout stipendium určené pro akutní sociální tíseň, které může dosáhnout až výše 100.000 ,- Kč. Pravidla pro přiznání takového stipendia stanoví Opatření rektora č. 2/2021.


„Studentky a studenti Univerzity Karlovy mají možnost využívat pomoci v akutně vzniklé sociální tísni, kterou zajišťujeme prostřednictvím Centra Carolina UK POINT. V případě, že například přišli o střechu nad hlavou, mohou požádat o jednorázové stipendium, jež jim takovou situaci může pomoci částečně překonat“, uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.


Dle situace může být pomoc rozšířena o další formy podpory. Neváhejte se obracet přímo na Centrum Carolina:

centrumcarolina.cuni.cz


Centrum Carolina

UK Point - Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika

Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Univerzita věnuje spolu se svými fakultami a součástmi jeden milion korun

Univerzita Karlova poslala na transparentní účet Jihomoravského kraje částku 1 milion korun. Peníze budou použity na pomoc postiženým ničivým tornádem.  Finanční prostředky Univerzita Karlova získala rychlou sbírkou, do které ze své doplňkové  činnosti přispěly fakulty a součásti UK.  


„Na Univerzitě Karlově celá akademická obec vnímá onu obrovskou vlnu solidarity, která pomáhá postiženým oblastem situaci lépe zvládat. Finanční dar Univerzity Karlovy, jejích fakult a součástí, ve výši jednoho milionu Kč je tak jednou z kapek, která utrpení a ztráty a bolest, doufám, nahradí či aspoň zmírní“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


„Děkuji Univerzitě Karlově za její vstřícný krok. Lidé v zasažených oblastech zažívají těžké dny, přišli během pár vteřin o své domovy, někteří i o své blízké. Finanční pomoc je pro ně momentálně hodně důležitá. Té materiální se podařilo na skladech nashromáždit víc než dost. Je opravdu úžasné sledovat, jak narůstá vlna podpory a solidarity ve všech koutech naší země,“ poděkoval jihomoravský hejtman Jan Grolich.Foto: Tadeáš Bednarz, Wikimedia Commons - public domainZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám