• Aktuality

Aktuality

16. listopadu 2022

Pojďme udržitelnost prosazovat spolu a bez stávek

Prohlášení vedení UK k okupační stávce studentské iniciativy Univerzity za klima

Vedení Univerzity Karlovy (UK) oceňuje poklidný průběh stávky studentské iniciativy Univerzity za klima. Ke klidnému průběhu vyzvalo vedení UK organizátory minulý týden, zároveň deklarovalo probíhající a aktivní přístup k řešení problematiky a souvisejících témat. Vedení univerzity považuje denní program (přednášky, workshopy a debaty) pořádaný stávkující iniciativou za společensky přínosný, pozastavuje se však nad formou prosazování akce, tj. deklarovanou okupací akademické půdy.


Vedení univerzity již na schůzce 9. 11. 2022 se zástupkyněmi a zástupci Univerzit za klima akcentovalo nutnost zajištění bezpečnosti všech zúčastněných, zamezení jakéhokoli poškození univerzitního majetku, nenarušení výuky a zajištění následného úklidu. I přes nesoulad v názoru na přespávání na fakultách se však obě strany shodly především na tom, že otázky udržitelnosti jsou klíčové a je nutné je skutečně řešit v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Poklidnému průběhu okupační stávky napomohla i vstřícná komunikace vedení jednotlivých fakult Univerzity Karlovy (konkrétně FF, FHS, MFF, FSV, PřF a PF UK), která byla v úzkém kontaktu s organizátory. Fakulty UK nabídly část kapacit a v některých případech i pomoc při organizaci. Vedení univerzity uvítalo i smírné návrhy ze strany stávkujících po prvním a druhém dni celé akce a děkuje za vstřícnost vedení dotčených fakult UK, které v rámci kompromisu umožnila stávkujícím po vzájemné dohodě přespání v některých budovách, a organizátorům za poklidný průběh, nenarušení probíhající výuky, pomoc s úklidem a dalšími provozními úkony.


Konstruktivní průběh akce vítá vedení Univerzity Karlovy také proto, že snahy o zlepšování v oblasti sociální problematiky a environmentální udržitelnosti jsou jednou z jejích hlavních priorit. Ostatně podle aktuálně zveřejněného mezinárodního žebříčku QS Sustainability Rangings 2023 je Univerzita Karlova v oblasti udržitelnosti nejlépe hodnocenou českou univerzitou, v celosvětovém srovnání pak dokonce patří mezi cca 1 % nejzodpovědnějších vzdělávacích institucí. Již dnes, 16. 11. 2022, také Univerzita Karlova pořádala několik měsíců připravovanou mezinárodní konferenci Udržitelnost v nestabilním světě, kde se sešla evropská špička v oblasti vědy, vzdělávání, veřejného i politického života, a ústředními tématy byla mimo jiné biodiverzita, jako základ udržitelného rozvoje, a debata o Zelené dohodě pro Evropu. V zimním semestru 2022/2023 byl na UK otevřen zcela nový interdisciplinární kurz s tématem udržitelného rozvoje, do něhož se mohl přihlásit kterýkoliv student či studentka Univerzity Karlovy. V plánu je další rozšíření a rozvoj těchto kurzů, vč. dalšího interdisciplinárního vzdělávání. Agendu udržitelnosti, environmentu a inovativních přístupů (nejen na UK) přibližuje univerzita také prostřednictvím rozhovorů Podcast Udržitelná Karlovka. V roce 2023 zvažuje UK také vznik a pořádání celouniverzitního Dne udržitelnosti, který zasadí do prostoru Kampusu Hybernská, a počítá zde pochopitelně se spoluorganizací studentů. Ve shodě s vedením řady fakult je vedení UK přesvědčeno, že právě tento kulturně-vzdělávací prostor je nejvhodnějším pro daný typ akcí, navíc lze využít spolupráce v rámci partnerství UK s Magistrátem hlavního města Prahy.


Univerzita Karlova i po poklidném průběhu protestu zdůrazňuje, že formu okupační stávky považuje za krajní řešení jakékoli situace, neboť je otevřenou a partnerskou institucí, která rozvíjí zásady udržitelnosti v dlouhodobém horizontu, vede nad tématy akademickou i celospolečenskou diskuzi. Na rok 2023 připravuje univerzita zveřejnění strategie udržitelného rozvoje, energetický audit relevantních univerzitních budov, úsporu v oblasti energeticky náročných zdrojů, a i po skončení stávky je tak připravena pokračovat ve výrazném a postupném zlepšování oblastí nejen sociální problematiky, ale i environmentální udržitelnosti, a konáním řady přínosných aktivit.


Prohlášení vedení UK k okupační stávce studentské iniciativy Univerzity za klima (pdf ke stažení)Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám