Podcast Udržitelná Karlovka


Udržitelná Karlovka: Úvod

Nový podcast Udržitelná Karlovka přibližuje agendu udržitelnosti, environmentu a zelených inovativních přístupů k životu na Univerzitě Karlově. V krátkém intru s PhDr. Ing. Marií Vymazalovou, Ph.D., členkou kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, blíže představíme plán podcastu, který bude zahrnovat rozhovory s osobnostmi UK od profesorů a výzkumníků po aktivní studenty. Od května se můžete každý měsíc těšit na jeden díl.


Úvodní díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #6: Univerzita za klima

S novým akademickým rokem přichází také šestý díl podcastu Udržitelná Karlovka. Tentokrát se po pauze opět vrátíme ke studentům a k jejich aktivitám. Do studia v Kampusu Hybernská přišli zástupci studentské iniciativy Univerzity za klima, která se na aktivistické úrovni věnuje otázkám udržitelnosti, globálních ekologických výzev a klimatické spravedlnosti. Svoji pozornost směřují také ke svým domovským univerzitám a přichází s podněty a postřehy, jak jít udržitelnosti na vysokých školách naproti. S doktorandem Markem Jandákem a studentkou Anežkou Lindaurovou si povídáme o okolnostech vzniku Univerzit za klima a o těžištích jejich aktivit. Kdo v součanosti tvoří Univerzity za klima? Jak studenti vnímají vysoké školy v kontextu klimatikých výzev a čím právě ony mohou přispět? A jaké inspirace pro české univerzity najdeme v zahraničí?


Šestý díl poslouchejte na Spotify zde.


Udržitelná Karlovka #5: Karel Thein

Pátá epizoda Udržitelné Karlovky se obrátí k širším otázkám vztahu člověka a přírody. Pozvání do studia Kampusu Hybernská přijal profesor Karel Thein z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a hovořili jsme spolu o udržitelnosti nejen v kontextu environmentálních výzev ale také z hlediska dalších fenoménů s ní spojených jako např. rovnost, demokracie nebo sociální odpovědnost. Především se však v rozhovoru věnujeme postavení člověka, potažmo lidstva, v přírodě a jejich vzájemný vztah. Jakou roli člověk v přírodě zastává? Je jejím vládcem nebo infekcí? Jakou hodnotu může mít příroda bez člověka? A jak přemýšlet o životním prostředí mimo planetu Zemi?


Pátý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #4: Makréta Braun Kohlová

Ve čtvrtém díle Udržitelné Karlovky se vrátíme na COŽP UK, tentokrát za Markétou Braun Kohlovou, socioložkou soustředící se na behaviorální vědu, která zkoumá environmentální fenomény z pohledu sociologie a také psychologie a ekonomie. V rozhovoru rozebíráme environmentální motivace lidí k šetrnému chování a jejich proměny během pandemie a energetické krize. Zamýšlíme se také nad "zelenou logistikou", tedy šetrným doručováním zboží. V čem může pomoct nově vyvíjená aplikace měřící ochotu zákazníků k šetrnému doručení? Před jakými volbami stojí lidé při cestování po městě? A jak je to s cyklodopravou v Praze?


Čtvrtý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #3: Wasted Biowaste

V třetím díle podcastu Udržitelná Karlovka si povídáme se čtveřicí hostů, a to s týmem Wasted Biowaste. Tři studentky FF UK Jitka Vlčínská, Barbora Aradská a Kateřina Fantová spolu se studentkou PřF UK Kateřinou Faltýnkovou se dostaly do finále oxfordské soutěže Map the System. Bavili jsme se nejen o systémovém myšlení, které se na UK vyučuje formou kurzu Map the System při CPPT UK, ale také o jejich projektu, který se věnovuje zpracování městského bioodpadu. Jak získat "hnědou popelnici" na třídění bioodpadu a co vše do ní patří? Jaké limity má zpracování bioodpadu a proč by pro Prahu mohla být inspirativní malá obec Kněžice?


Třetí díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #2: Kateřina Bohuslavová

Foto: UK, ČEZ

V druhém díle podcastu Udržitelná Karlovka jsme přivítali hosta mimo Univerzitu Karlovu. I když ne tak úplně. Kateřina Bohuslavová je ředitelkou nového útvaru ESG skupiny ČEZ, ale také absolventkou Filozofické fakulty UK. Právě o konceptu ESG (tedy zkratce slov "Envrionmental", "Social" a "Governance") se budeme bavit. Jaký význam má pro firmy udržitelnost? Jak se udžitelnost vnímá ve velkých firmách jak na úrovni péče o životní prostředí tak na úrovni společenské odpovědnosti a správy? Jak ČEZ rekultivuje těžbou poničenou krajinu a jaký energetický mix je pro ČR nejvhodnější?


Druhý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #1: Jan Frouz

V prvním dílu podcastu Udržitelná Karlovka se podíváme na širší kontext udržitelného rozvoje, jeho možností a limitů a také na schopnosti lidí reagovat na změny životního prostředí a klimatu. Hostem byl profesor Jan Frouz, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK.


První díl poslouchejte na Spotify zde.


Poslední změna: 14. říjen 2022 13:00 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám