Podcast Udržitelná Karlovka
Udržitelná Karlovka: Úvod

Nový podcast Udržitelná Karlovka přibližuje agendu udržitelnosti, environmentu a zelených inovativních přístupů k životu na Univerzitě Karlově. V krátkém intru s PhDr. Ing. Marií Vymazalovou, Ph.D., členkou kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, blíže představíme plán podcastu, který bude zahrnovat rozhovory s osobnostmi UK od profesorů a výzkumníků po aktivní studenty. Od května se můžete každý měsíc těšit na jeden díl.


Úvodní díl poslouchejte na Spotify zde.
Udržitelná Karlovka #20: Soňa Klepek Jonášová

Před Vánoci se v Udržitelné Karlovce potkáváme se Soňou Klepek Jonášovou, zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky tzv. INCIENu. Cirkulární ekonomika představuje inovativní přístup, jak efektivně a šetrně nakládat s přírodním bohatstvím. Klepek Jonášová hovoří o základních principech "cirkulárky". Rozebírá také, jak se tyto principy mohou projevovat v konkrétním případě stavitelství, a ukazuje, že šetrná práce s materiálními zdroji je i otázkou národní a evropské bezpečnosti. Na závěr rovněž přidáváme i pár tipů na udržitelné Vánoce.Více o INCIENu zde:

https://incien.org/


Dvacátý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #19: Tereza Matyska Mičánková

V listopadu se v podcastu Udržitelná Karlovka vydáme na rektorát UK, kde pracuje Tereza Matyska Mičánková na Odboru veřejných zakázek. Matyska Mičánková se soustředí na odpovědné zadávání veřejných zakázek, a to jak v rovině environmentální, tak i sociální. Jaké velké projekty UK čekají? Jak přemýšlet o tolik rozmanité univerzitě jako o jednom celku? A jak mohou inspirovat studenti protestující za klima?


Devatenáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #18: Martin Žežulka

Říjnová epizoda Udržitelné Karlovky opět nahlédne do soutěže Map the System, které se zúčastnil čerstvý absolvent PřF UK Martin Žežulka. Martin se zabýval problematikou globálních produkčních sítí a rozkrýval jejich pozadí. Rozebereme, co tyto sítě představují a jaké potenciální problémy přinášejí. Podíváme se ale také na udržitelnost z pohledu Martinova oboru sociální geografie.


Osmnáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #17: Charles Games

Udržitelná Karlovka se v září vydává do digitálního prostoru a na pole videoher. Bavíme se s Lukášem Kolkem a Alexandrou Petrovou z herního studia Charles Games o udržitelnosti v herním průmyslu a možnostech počítačových her edukovat v kontextu environmentálních výzev. Velký prostor věnujeme také jejich hře Beecarbonize, kde si můžete vyzkoušet kočírování komplexních projevů kilmatické krize. Povede se vám zachránit planetu?

Charles Games: charlesgames.net/

Beecarbonize: charlesgames.net/beecarbonize/


Sedmnáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #16: Jan Weinzettel

Udržitelná Karlovka navazuje srpnovou epizodou, kde jsme po delší době opět přivítali hosta z COŽP UK. Docent Jan Weinzettel se věnuje měření a vyhodnocování dopadu environmentálních stop. Co vše spadá pod environmentální stopu? Jak tyto stopy měřit na úrovni států? A jak na úrovni jednotlivců a běžných občanů? Dostaneme se také k tipům, jak svou environmentální stopu snižovat, a ke konceptu odpřírodnění člověka.


Šestnáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #15: Tereza Líbová

Také v létě vás doprovází Udržitelná Karlovka. Tentokrát se zaměříme na život ve městě. S Terezou Líbovou z Odboru ochrany prostředí hl. m. Prahy rozebíráme problematiku tepelných ostrovů a rozvoj modro-zelené infrastruktury v metropoli. Jaké výzvy na Prahu s klimatickými změnami čekají? Jak se tak velké město může adaptovat? A v čem přispívá univerzita?


Patnáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #14: Lenka Mynářová

Tato epizoda Udržitelné Karlovky se obrací směrem k novým technologiím a byznysové sféře. Pozvání přijala Lenka Mynářová, která na UK vystudovala sociologii a první akademická kariéra ji zavedla do firemního a marketingového prostředí. Nyní působí ve společnosti Nafigate, která využívá revoluční způsob přeměny použitého fritovacího oleje na biopolymer. Kde přesně se biologicky odbouratelný polymer dá využít? Co si představit pod tabletovou kosmetikou? A jak v tomto prostředí inovací pomáhá sociologický background?Čtrnáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #13: Jan Urban

Třináctý díl Udržitelné Karlovky nepřináší smůlu, ale zamyšlení nad environmentálním chováním populace. Vracíme se na domácí hřistě COŽP UK, kde nás Jan Urban provede sociologickým výzkumem udržitelného chování. Co nám brání, abychom se chovali šetrně k životnímu prostředí? Jak cíleně zvyšovat svou environmentální motivaci? A jak účinné je si dávat environmentální závazky? Odpovědi nejen na tyto otázky, ale i řadu dalších zajímavých podnětů pro udržitelnější život v kontextu společenských pohybů i každodenního života uslyšíte v Udržitelné Karlovce.


Třináctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #12: Studentská Hybernská

V nové epizodě Udržitelné Karlovky jsme nemuseli chodit daleko, protože našimi hosty se stali kolegové z Kampusu Hybernská, Jakub Kos a Magdaléna Suchá z projektu Studentská Hybernská. Tento dvojčelnný "balíček" se stará o studentské spolky a aktivity v rámci Kampusu a také připravuje řadu akcí, které podřizuje dramaturgickým linkám spojených s cíli udržitelného rozvoje OSN. Jak studenti proměňují prostředí Kampusu? Jaké akce přitahují největší pozornost? A co se v Kampusu chystá k tématu ochrany životního prostředí?


Dvanáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #11: Michal Broža

Opět se nám do Udržitelné Karlovky vrací absolventi UK, kteří se věnují udržitelnosti v praxi. Michal Broža je vedoucím kanceláře Informačního centra OSN. A právě globálnípohled na problematiku klimatických výzev a udržitelného rozvoje si v tomtodíle adoptujeme. Michal Broža pracuje v OSN už přes dvacet let a za tu dobu prošel řadou pozic. V čem spočívá role OSN při řešení klimatické krize? Jak vyvažovat akutní bezpečnostní problémy s dlouhodobými výzvami? Jak evironmentální krize dopadá na rozvojové země a co se očekává od zemí vyspělých?


Jedenáctý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #10: Kurz udržitelného rozvoje

V souladu s cíli strategického plánu udržitelného rozvoje UK se na univerzitě vyučuje interdisciplinární kurz Udržitelného rozvoje. Tento kurz probírá témata související s environmentálními výzvami v celé šíři. Od těch ryze vědeckých až po každodenní otázky. Řada pedagogů z UK se vystřídala na tématech antropocénu, environmentální etiky a chování, udržitelného stravování nebo udržitelnosti na univerzitách. O kurz v zimním semestru byl mezi studenty velký zájem a kapacita 100 účástníků se rychle zaplnila. Vyjma humanitních fakult největší počet studentů přišel z přírodovědecké fakulty, která kurz také garantovala. I proto jsme právě skončený kurz hodnotili se dvěma studentkami z PřF UK, Denisou Regine Novotnou a Jasmínou Talířovou.


Desátý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #9: Šárka Stříbrská

S proměnou životního prostředí se proměňují také sociální vzorce a lidské chování. Na jednu pro mnohé neobvyklou a kontroverzní proměnu se podíváme v tomto dílu Udržitelné Karlovky. Environmentálně motivovaná dobrovolná bezdětnost se totiž stala námětem pro oceněvanou diplomovou práci absolventky FHS UK Šárky Stříbrské, které vedla kvalitativní rozhory s lidmi, kteří se pro dobrovolnou bezdětnost rozhodli. Jaké motivace k dobrovolné bezdětnosti vedou? Kdo jsou kinovátoři a environmentální antinatalisté? Jaké další fenomény dobrovolnou bezdětnost ovlivňují? A jak toto složité téma zkoumat na akademické půdě?


Devátý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #8: Petra Koudelková

Epizodu podcastu Udržitelná Karlovka s pořadovým číslem osm jsme pro vás připravili přímo pod stromeček. Tentokrát jsme si pozvali hosta z FSV UK. Petra Koudelková se zaměřuje na greenmarketing a na jeho odvrácenou stranu, kterou známe jako greenwashing. Jak se vyvarovat manipulacím ze strany firem? Na jaké klasické triky greenwashingu si dát pozor? A proč je dobré všímat si certifikátů na obalech?


Osmý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #7: Ondřej Táborský

Sedmá epizoda podcastu Udržitelná Karlovka je zde. Pro občerstvení jsme opět tak trochu vyrazili mimo UK a podívali se do Národního muzea, kde vznikla na místní poměry originální výstava zaměřující se na klimatické výzvy a udržitelnost s názvem ZeMě. Do studia Kampus Hybernská přišel absolvent FF UK historik Ondřej Táborský, který spolu se svým týmem výstavu připravoval a který se klimatickým expozicícm dlouhodobě věnuje. Jaké výzvy představuje vystavování udržitelnosti? Jak si na tomto poli stojí Česká republika v mezinárodní konkurenci? A jak se dá efektivně zrecyklovat výstava?


Sedmý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #6: Univerzita za klima

S novým akademickým rokem přichází také šestý díl podcastu Udržitelná Karlovka. Tentokrát se po pauze opět vrátíme ke studentům a k jejich aktivitám. Do studia v Kampusu Hybernská přišli zástupci studentské iniciativy Univerzity za klima, která se na aktivistické úrovni věnuje otázkám udržitelnosti, globálních ekologických výzev a klimatické spravedlnosti. Svoji pozornost směřují také ke svým domovským univerzitám a přichází s podněty a postřehy, jak jít udržitelnosti na vysokých školách naproti. S doktorandem Markem Jandákem a studentkou Anežkou Lindaurovou si povídáme o okolnostech vzniku Univerzit za klima a o těžištích jejich aktivit. Kdo v součanosti tvoří Univerzity za klima? Jak studenti vnímají vysoké školy v kontextu klimatikých výzev a čím právě ony mohou přispět? A jaké inspirace pro české univerzity najdeme v zahraničí?


Šestý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #5: Karel Thein

Pátá epizoda Udržitelné Karlovky se obrátí k širším otázkám vztahu člověka a přírody. Pozvání do studia Kampusu Hybernská přijal profesor Karel Thein z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a hovořili jsme spolu o udržitelnosti nejen v kontextu environmentálních výzev ale také z hlediska dalších fenoménů s ní spojených jako např. rovnost, demokracie nebo sociální odpovědnost. Především se však v rozhovoru věnujeme postavení člověka, potažmo lidstva, v přírodě a jejich vzájemný vztah. Jakou roli člověk v přírodě zastává? Je jejím vládcem nebo infekcí? Jakou hodnotu může mít příroda bez člověka? A jak přemýšlet o životním prostředí mimo planetu Zemi?


Pátý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #4: Makréta Braun Kohlová

Ve čtvrtém díle Udržitelné Karlovky se vrátíme na COŽP UK, tentokrát za Markétou Braun Kohlovou, socioložkou soustředící se na behaviorální vědu, která zkoumá environmentální fenomény z pohledu sociologie a také psychologie a ekonomie. V rozhovoru rozebíráme environmentální motivace lidí k šetrnému chování a jejich proměny během pandemie a energetické krize. Zamýšlíme se také nad "zelenou logistikou", tedy šetrným doručováním zboží. V čem může pomoct nově vyvíjená aplikace měřící ochotu zákazníků k šetrnému doručení? Před jakými volbami stojí lidé při cestování po městě? A jak je to s cyklodopravou v Praze?


Čtvrtý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #3: Wasted Biowaste

V třetím díle podcastu Udržitelná Karlovka si povídáme se čtveřicí hostů, a to s týmem Wasted Biowaste. Tři studentky FF UK Jitka Vlčínská, Barbora Aradská a Kateřina Fantová spolu se studentkou PřF UK Kateřinou Faltýnkovou se dostaly do finále oxfordské soutěže Map the System. Bavili jsme se nejen o systémovém myšlení, které se na UK vyučuje formou kurzu Map the System při CPPT UK, ale také o jejich projektu, který se věnovuje zpracování městského bioodpadu. Jak získat "hnědou popelnici" na třídění bioodpadu a co vše do ní patří? Jaké limity má zpracování bioodpadu a proč by pro Prahu mohla být inspirativní malá obec Kněžice?


Třetí díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #2: Kateřina Bohuslavová

Foto: UK, ČEZ

V druhém díle podcastu Udržitelná Karlovka jsme přivítali hosta mimo Univerzitu Karlovu. I když ne tak úplně. Kateřina Bohuslavová je ředitelkou nového útvaru ESG skupiny ČEZ, ale také absolventkou Filozofické fakulty UK. Právě o konceptu ESG (tedy zkratce slov "Envrionmental", "Social" a "Governance") se budeme bavit. Jaký význam má pro firmy udržitelnost? Jak se udžitelnost vnímá ve velkých firmách jak na úrovni péče o životní prostředí tak na úrovni společenské odpovědnosti a správy? Jak ČEZ rekultivuje těžbou poničenou krajinu a jaký energetický mix je pro ČR nejvhodnější?


Druhý díl poslouchejte na Spotify zde.Udržitelná Karlovka #1: Jan Frouz

V prvním dílu podcastu Udržitelná Karlovka se podíváme na širší kontext udržitelného rozvoje, jeho možností a limitů a také na schopnosti lidí reagovat na změny životního prostředí a klimatu. Hostem byl profesor Jan Frouz, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK.


První díl poslouchejte na Spotify zde.


Poslední změna: 19. prosinec 2023 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám