Třetí role


Vedle vzdělávání a výzkumu má univerzita ještě tzv. třetí roli, kterou je služba společnosti, její přímé společenské působení. Univerzita reflektuje aktuální společenský vývoj a významně přispívá k šíření nejnovějších vědeckých poznatků a hodnot mnoha různými způsoby. Cílem je být v těsném a oboustranně otevřeném celospolečenském kontaktu na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Základním úkolem je přenos nejnovějších poznatků a technologií formou studií, analýz, patentů či licencí, zakládání spin-off společností, poskytování odborných služeb, konzultací a výzkumů v klíčových oblastech. To má přímý důsledek na zaměstnanost, rozvoj průmyslu a služeb pomocí inovací, kulturního potenciálu a kapacit sociální péče.


Univerzita strategicky rozvíjí celoživotní vzdělání, aktivně pořádá akce pro širokou veřejnost, a to zejména v oblasti popularizace vědy a výzkumu, ale i kultury. Zaměstnanci univerzity vstupují do veřejné debaty například vystupováním v médiích, psaním článků a komentářů určeným pro veřejnost či vytvářením naučných internetových stránek. Neméně důležité je i jejich zapojení do konzultačních skupin, odborných panelů, nevládních a neziskových institucí a občanské společnosti obecně, které jednak utváří veřejné mínění, ale také ovlivňují kroky veřejné a státní správy.


V rámci třetí role univerzita sama rozvíjí mnoho projektů:

  • Diskuzní platforma Česko! A jak dál? se zabývá zásadními celospolečenskými tématy, problémy a výzvami dnešní společnosti a země. Mezi dosavadními tématy byly například dluhy a exekuce, sucho, vzdělávání, alkohol a nezdravý životní styl.

  • Tématem kvalitního vzdělávání se zabývá univerzitní think tank Vzdělávání 21, který chce iniciovat a pomoci prosadit nejméně 21 změn, které pomohou českým učitelům, rodičům, žákům, studentům a dohromady českému školství.

  • Unikátní propojení města Prahy a Univerzity Karlovy v rámci Kampusu Hybernská a projektu Hyb4City se zaměřuje především na aktivity spojené s inovacemi, transferem poznatků a technologií, prezentace výzkumných projektů, ale i kulturně-kreativní a komunitní činnosti.

  • V prostorách Univerzity Karlovy se otevírají i zajímavé výstavy, nedávno například Voda a civilizace pod záštitou prof. Bárty nebo Amazonka pod záštitou prof. Janského.

  • Pracovníci Centra pro otázky životního prostředí založili recenzovaný časopis Envigogika, spravují a ve spolupráci se studenty rozšiřují Enwiki, který obsahuje i Portál odpovědné spotřeby.Poslední změna: 1. září 2021 19:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám