Věda a výzkum

Univerzita Karlova jako významná výzkumná organizace může přispět ve velké míře k udržitelnému rozvoji svou výzkumnou aktivitou. UK má za cíl strategicky uplatnit pokrok ve výzkumu a inovacích při rychlém a úspěšném přenosu do praxe a mezioborově rozvíjet podnětné vědecké diskuze nad aktuálními tématy a výzvami nejen pro Českou republiku.


Témat je napříč všemi fakultami a ústavy opravdu hodně - od nanomateriálů, biodiverzity, sucha, vesmíru, dopadů chemických látek a léků přes zdravý životní styl, ekologickou výchovu, kvalitní vzdělávání a lékařskou péči až po právo životního prostředí. Šíře oborů pěstovaných na univerzitě nabízí obrovský potenciál interdisciplinárního výzkumu. Udržitelný rozvoj má své místo jak v základním, tak aplikovaném výzkumu a je podpořen z univerzitních, národních, evropských i mezinárodních grantových schémat. Univerzita také podporuje otevřený přístup k výsledkům výzkumu a výzkumným datům, o čemž svědčí i nedávno založené Centrum pro podporu open science.


Právě z potenciálu interdisciplinarity například těží Program Progres Q16 - Environmentální výzkum. Jedná se o jeden z 50 projektů podpořených z univerzitního grantového schématu Progres, který představuje základní institucionální podporu výzkumu na UK. Na jeho realizaci se podílí šest fakult a jeden ústav (PřF, PF, 3.LF, MFF, PedF, FHS, COŽP). Unikátní propojení přírodovědných, humanitních a společenských oborů umožňuje správné pochopení funkčnosti a struktury životního prostředí a využití nejmodernějších přístupů a metodik. Do tohoto výzkumného projektu se každý rok zapojí přes 100 akademických a vědeckých pracovníků a také okolo deseti doktorandů.


Na Matematicko-fyzikální fakultě úspěšně pokračuje realizace projektu Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace (NanoCent). Projekt je zaměřen na vývoj a výzkum nanomateriálů perspektivních z hlediska moderních aplikací s vysokou přidanou hodnotou. Jsou vyvíjeny a studovány materiály na bázi nanokrystalického silně porušeného uhlíku, nanokrystalických a epitaxních tenkých vrstev, nanokrystalických kovových oxidů a ultrajemnozrnných slitin titanu a hořčíku pro strukturní aplikace.


Téma udržitelného rozvoje je nedílnou součástí moderní ekonomie: problematikou alokací zdrojů počínaje a doporučením pro vládní a hospodářské politiky konče. CERGE UK se tudíž ve výzkumu věnuje mnoha problémům, které s oblastí trvale udržitelného rozvoje přinejmenším nepřímo souvisí a má velký potenciál tuto oblast zájmu rozvíjet, pokud by na to byly vyčleněny zdroje. Z témat z posledních letech lze zmínit zejména výzkum zaměřený na souvislosti mezi znečišťováním, klimatickou změnou a migrací a odlesňování v rozvojových zemích.


Na Farmaceutické fakultě například probíhá výzkum nadbytečné preskripce a nákup léčiv a jejich nesprávné užívání či nevyužívání. To vede k masivnímu hromadění léčiv a jejich často nesprávné likvidaci. Kromě přímého vlivu na životní prostředí jde i o zbytečnou nadprodukci léčiv výrobci.

Fakulty a další součásti
Poslední změna: 11. květen 2021 08:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám