Fakulta sociálních věd

"Na gymnáziu jsem pět let chodila do biologického kroužku, takže péče o životní prostředí je součástí mého života již dlouho. Mám zato, že každý musí začít primárně u sebe. Hned po svém nástupu do funkce jsem vyměnila na děkanátu plastové balené lahve s vodou za džbány a karafy s kohoutkovou vodou, kelímky pro návštěvy za sklenice. Dnes se to zdá jako samozřejmost, ale před třemi lety to u nás byla tak trochu revoluce… Důsledně dbáme na recyklaci, neplýtvání papírem, ale i nákupy úsporných technologických zařízení. U „merche“ postupně přecházíme na šetrnou výrobu a české produkty. A v našem novém minikampusu v Jinonicích bude maximálně ekologický a úsporný provoz. Zároveň naši vyučující i studující věnují těmto tématům pozornost i v rámci svých předmětů a závěrečných prací a pomáhají nejrůznějším projektům a start-upům s komunikací i implementací environmentálních politik."

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D děkanka Fakulty sociálních věd

Studium

Na Institutu sociologických studií FSV UK se téma udržitelného rozvoje vyskytuje především ve smyslu udržitelnosti společenských procesů.


 • Další kurzy se tématu udržitelného rozvoje již věnují spíše zprostředkovaně

  Analýza dopadů vládních regulací: teorie a praxe - JSM682 (doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.)

  Current Issues in Public Policy - JSM703 (Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)

 • Partikulárně je téma udržitelného rozvoje možné zaznamenat též při prezentaci dalších otázek

  - přednášky Olgy Angelovské směřují k tématu udržitelnosti v oblasti sociální politiky

  - přednášky Zdeňka Uherka, Jakuba Grygara a Marie Jelínkové v oblasti migrační politiky

  - přednášky Pavola Friče v oblasti stárnutí populace (vede na téma projekt TA ČR).


Věda a výzkum

Obor sociální a kulturní ekologie koncipoval ve spolupráci s veřejnou správou řadu výzkumů, z nichž některé vyústily v certifikované metodiky používané např. Ministerstvem životního prostředí. V současnosti se podílel na koncepci výzkumu Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci a jeho vyústění do oblasti vzdělávání. Dále jsou členové katedry hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli: 

 • GAČR č. 20-15012S „Anarchismus v souvislostech české politické kultury: Předpoklady, paralely, ovlivnění“ 

 • 2018‒2020 Sesuvy půdy ‒ podceňované nebezpečí. Společný projekt Ústavu státu a práva, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Katedry sociální a kulturní ekologie pod záštitou Strategie AV 21 

 • SVV projekt 2017‒2019 Spory o přírodu: Podoby environmentálních konfliktů v antropocénu. Mj. témata: Úložiště jaderného odpadu, Technické zasněžování v KRNAP apod.; celý koncept pokračuje v podobě dále zadávaných diplomových prací 

 • DP Proces pořizování územního plánu pohledem urbánní antropologie 

 • Vědeckovýzkumný přínos v oblasti trvale udržitelného rozvoje má i řada diplomových prací, pravidelně oceňovaných např. studentskou Cenou Josefa Vavrouška 


 • Z povahy strategie trvale udržitelného rozvoje plyne, že obor je trvale provázán s celou řadou odborných institucí i mezivládních programů v tuzemském i mezinárodním měřítku. Jeho pracovníci jsou členy a funkcionáři např.:  

  • Mezivládní program Člověk a biosféra (MaB) 

  • Mezinárodní centrum pro amenitní migraci (International Amenity Migration Centre, IAMC) (člen představenstva) 

  • Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra (MaB) (předseda) 

  • Rada Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

  • Česká asociace Římského klubu  

  • Česká komise pro UNESCO (člen, předseda sekce pro životní prostředí)  

  • Rada Krkonošského národního parku (vědecká sekce) platforma Vědci pro Šumavu 

  • Výbor Ceny Josefa Vavrouška UK FSV 

  • Společnost pro trvale udržitelný život 

FSV UK - Univerzita Karlova
Poslední změna: 2. červen 2021 22:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám