Přírodovědecká fakulta

"Ústav pro životní prostředí PřF UK, ale i další součásti naší fakulty v sekcích biologie, chemie, geologie a geografie jsou aktivní ve výzkumu i výuce zaměřené na problematiku životního prostředí a jeho ochrany. Na fakultě se věnujeme například problematice druhové ochrany, rekultivacím a obnově ekosystémů po zásazích člověka či dekontaminaci znečištění, podílíme se také na přípravě podkladů pro environmentální legislativu. Jsme hlavním partnerem ekologické olympiády a naši zástupci často vystupují v médiích. Nutné je také vyzvihnout, že se na PřF UK úspěšně vyučuje moderně pojatá ekologie jako biologický vědní obor, jehož správné pochopení je pro ochranu přírody i udržitelný rozvoj klíčové."

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. děkan Přírodovědné fakulty


Studium

Udržitelnému rozvoji je na Přírodovědecké fakultě ve výuce i vědě věnována již tradičně velká pozornost. Dokladem toho je samostatné pracoviště Ústav pro životní prostředí, který v současné době vede prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD., a rovněž Katedra ekologie na naší fakultě, kterou vede prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. Někteří naši pracovníci jsou členy Centra pro otázky životního prostředí UK (prof. Jan Frouz) či Centra pro teoretická studia UK (prof. David Stroch).


Věda

Naši biologové, geologové, chemici, geografové se v rámci udržitelného rozvoje věnují metodám pro stanovení ekologicky nebezpečných sloučenin, syntézám ekologicky přijatelných sloučenin, ekologické těžbě surovin, ochraně vodních zdrojů apod. Úspěchy našich paracovišť jsou výchozí bází pro další pracovniště, které se zabývají získáváním grantových prostředků pro vědu a výzkum.

Výzkum na katedře ekologie

Výzkumné týmy Ústavu pro životní prostředí

Poslední změna: 9. květen 2022 14:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám