Zelená univerzita

© "Richard Cortés, UK"
© "Richard Cortés, UK"

Univerzita Karlova je poměrně rozsáhlou institucí, která patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Vlastní velké množství budov a další si pronajímá. Pod univerzitu patří kromě učeben, laboratoří a kanceláří také koleje, menzy, bufety, hotely, obchody či nakladatelství. Udržitelný rozvoj v rámci provozu Univerzity Karlovy zahrnuje kromě šetření energiemi, třídění odpadu, odpovědného nakupování a zejména udržitelného rozpočtu, také vytváření rovných příležitostí ve vzdělávání i zaměstnání a péči o studenty a zaměstnance.

Příklady dobré praxe

 • šetření vodou, elektrickou energií, teplem a dalšími zdroji, využití srážkové vody, zateplení budov

 • nakládání s odpady – třídění odpadu, omezení používání plastových pet lahví a jednorázového nádobí, případně nahrazení plastového ekologičtějšími variantami; likvidace nebezpečného odpadu

 • při stavebních úpravách, renovaci, opravách a správě budov důraz na moderní technologie, energetickou (ne)náročnost a ekologické varianty

 • omezení veškerého tisku, elektronizace agend, digitalizace, sdílení dokumentů přes cloudová úložiště

 • podpora využívání hromadných dopravních prostředků a jízdních kol

 • podpora distančního jednání místo cestování v případech, kdy to je možné

 • optimalizace uložených dat

 • odpovědné zadávání veřejných zakázek - link

 • benefity a wellbeing zaměstnanců - link

 • podpora ekonomicky znevýhodněných studentů - link

 • uchazeči a studenti se speciálními potřebami - link

 • udžitelnost kolejí a menz - link


Poslední změna: 21. říjen 2022 11:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám