Studium


Primární role Univerzity Karlovy spočívá ve vzdělávání studentek a studentů, ale i dalších zájemců. Témata udržitelného rozvoje jsou přítomna ve všech typech studijních programů (bakalářské, magisterské, doktorské), ale i ve vzdělávání mimo studijní programy, například v kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV) a v rámci univerzity třetího věku (U3V).


Na univerzitě jsou realizovány celé studijní programy, které se udržitelným rozvojem zabývají, ale velmi široká je i nabídka jednotlivých předmětů s tímto zaměřením, mnoho volitelných a povinně volitelných předmětů napříč fakultami si mohou zapsat studenti z celé univerzity díky prostupnosti studia. Tematicky se jedná o předměty velmi pestré, od etiky, filosofie a teologie přes právo, výchovu ke zdraví a veřejnou politiku až po ekologii, meteorologi či chemii.Univerzita Karlova vychovává odborníky v široké škále oborů, ať už to jsou budoucí novináři, pedagogové či lékaři.


Co se týče celých studijních programů, Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty nabízí bakalářské a navazující magisterské programy Ekologie a ochrana životního prostředí a doktorské programy Environmentální vědy a Aplikovaná a krajinná ekologie, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Výchovu ke zdraví (bakalářské i navazující magisterské studium). Na Katedře fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty je možné studovat magisterský a doktorský program Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie.


Univerzita Karlova věnuje také velkou pozornost e-learningu (Centrum pro podporu e-learningu), elektronickým zdrojům a digitalizaci skript (UK A-Ž), díky čemuž jsou materiály dostupné širšímu publiku a není třeba je mít všechny v papírové formě. V současné době už univerzita nevyžaduje ani závěrečné práce v tištěné podobě a stačí elektronická verze uložená do systému (nicméně některé fakulty stále požadují i "papírové" práce).


V souvislosti s covid-19 došlo také k velkému rozmachu on-line formy vzdělávání a virtuální mobility - tedy možnosti navštěvovat kurzy jiných univerzit on-line. Díky tomu je možné poslouchat přednášky nebo se účastnit seminářů na zahraničních univerzitách z domova a odpadává tak nutnost cestovat po světě.


Poslední změna: 1. září 2021 18:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám