Studium


Primární role Univerzity Karlovy spočívá ve vzdělávání studentek a studentů, ale i dalších zájemců. Témata udržitelného rozvoje jsou přítomna ve všech typech studijních programů (bakalářské, magisterské, doktorské), ale i ve vzdělávání mimo studijní programy, například v kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV) a v rámci univerzity třetího věku (U3V).


Na univerzitě jsou realizovány celé studijní programy, které se udržitelným rozvojem zabývají, ale velmi široká je i nabídka jednotlivých předmětů s tímto zaměřením, mnoho volitelných a povinně volitelných předmětů napříč fakultami si mohou zapsat studenti z celé univerzity díky prostupnosti studia. Tematicky se jedná o předměty velmi pestré, od etiky, filosofie a teologie přes právo, výchovu ke zdraví a veřejnou politiku až po ekologii, meteorologi či chemii.Univerzita Karlova vychovává odborníky v široké škále oborů, ať už to jsou budoucí novináři, pedagogové či lékaři. Nově je otevřen celouniverzitní kurz do úvodu udržitelného rozvoje.


Co se týče celých studijních programů, Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty nabízí bakalářské a navazující magisterské programy Ekologie a ochrana životního prostředí a doktorské programy Environmentální vědy a Aplikovaná a krajinná ekologie, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Výchovu ke zdraví (bakalářské i navazující magisterské studium). Na Katedře fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty je možné studovat magisterský a doktorský program Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie.


Univerzita Karlova věnuje také velkou pozornost e-learningu (Centrum pro podporu e-learningu), elektronickým zdrojům a digitalizaci skript (UK A-Ž), díky čemuž jsou materiály dostupné širšímu publiku a není třeba je mít všechny v papírové formě. V současné době už univerzita nevyžaduje ani závěrečné práce v tištěné podobě a stačí elektronická verze uložená do systému (nicméně některé fakulty stále požadují i "papírové" práce).


V souvislosti s covid-19 došlo také k velkému rozmachu on-line formy vzdělávání a virtuální mobility - tedy možnosti navštěvovat kurzy jiných univerzit on-line. Díky tomu je možné poslouchat přednášky nebo se účastnit seminářů na zahraničních univerzitách z domova a odpadává tak nutnost cestovat po světě.


Poslední změna: 21. září 2022 21:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám