Lékařská fakulta v Plzni

"Lékařská fakulta UK v Plzni zažije v roce 2022 změnu, která se od jejího založení neudála – opuštění stávajících pavilonů Procháskova a Pavlovova a přestěhování do nového kampusu Unimec II, kdy bude dokončena centralizace všech teoretických ústavů do těsné blízkosti Fakultní nemocnice Lochotín. Tím dojde v významné úspoře energií nutných k vytápění starých budov, které neodpovídají současným energetickým požadavkům. V okolí nového kampusu bude parková úprava s množstvím zeleně. Jedno z pracovišť fakulty, Onkologická a radioterapeutická klinika v areálu fakultní nemocnice, je již po deset let jednou z mála staveb v Plzni s funkční zelenou střechou, sloužící k odpočinku."

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. děkan Lékařské fakulty v Plzni


Studium

Pedagogická činnost Lékařské fakulty v Plzni plně odpovídá základnímu dokumentu udržitelného rozvoje České republiky, Strategickému rámci České republiky 2030 a jeho klíčové tematické oblasti Lidé a společnost. Naším strategickým cílem je zlepšení zdraví obyvatel a tím zkvalitnění života společnosti.


Součástí a nutnou podmínkou tohoto strategického cíle je výchova nových kvalitních lékařů, kteří se mohou plně uplatnit na stabilitě systému veřejného zdravotnictví.Věda a výzkum

Výzkumná činnost Lékařské fakulty v Plzni směřuje k lepšímu pochopení patofyziologických mechanismů onemocnění a následně ke zlepšení preventivní, diagnostické i terapeutické péče o zdraví obyvatel ČR. Vzhledem k tomu, že podle základního dokumentu udržitelného rozvoje České republiky, Strategického rámce Česká republika 2030 a jeho klíčové tematické oblasti Lidé a společnost, je jedním ze strategických cílů zlepšení zdraví obyvatel (Cíl 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje.), lze konstatovat, že výzkumná činnost fakulty do konceptu udržitelného rozvoje kompletně zapadá a významně přispívá k jeho úspěšné realizaci.

Poslední změna: 31. květen 2021 15:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám