Pedagogická fakulta

"Pedagogická fakulta přispívá k trvale udržitelnému rozvoji dvěma způsoby. První souvisí s jejím hlavním posláním, a to s výukou. Na fakultě vede Kateřina Jančaříková Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy PedF UK, které vzdělává budoucí učitele. Sama paní docentka je členkou Rady vlády pro udržitelný rozvoj nebo členkou Poradní skupiny EVVO Magistrátu hlavního města Prahy. Centrum též pořádá různé osvětové a odborné akce. Druhý způsob souvisí s vlastním fungováním. Momentálně provádíme revizi nákupů a dalšího běžného fungování fakulty tak, aby uhlíková stopa byla co možná nejmenší."

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. děkan Pedagogické fakulty

Studium

Téma udržitelného rozvoje se odráží v řadě výstupů z výuky Pedagogické fakulty

 • Výtvarná výchova:

  Kurz autorských konceptů - OPBW1V103A

  Kurz výtvarné tvorby I - OPBW2V104A

  Kurz výtvarné tvorby II - OPBW2V118A

  Object and Landscape (bakalářské a navazující magisterské studium): Environmentální tematika, tematika trvalé udržitelnosti a eko-artu ve vazbě na sociální funkce umění - OEBWV1701Z

 • Biologie a ekologická výuka:

  Výchova k udržitelnému rozvoji - ONUZ02V034

  Základy ekologie a environmentalistiky - OPBZ0B123C

  Ekonaratologie - OPNB2B146B

  Environmentalistika a ochrana přírody (bakalářské, navazující magisterské studium a doktorské studium): ochrana životního prostředí, sdílení výukových a výchovných postupů, OB2302033 Člověk a životní prostředí - OD0102121

 • Anglický jazyk:

  Lingvistická interpretace - OPNA1A119A

  Lexikologie - OPBA2A106A

  Moderní angličtiny I-VI (bakalářské a navazující magisterské studium): tématika životního prostředí a klimatických změn

  - OPBA2A104A, OPBA2A108A, OPBA2A111A, OPBA2A115A, OPBA2A119A, OPBA2A121A

 • Andragogika a management vzdělávání:

  Kultura a PR vzdělávací organizace - OPNU1U133C

  Strategie řízení vzdělávacích organizací - OPNU1U127B

  Firemní management - OK0732K45

  Systém personální práce: CSR, etika společnosti - OPNU1U125B

 • Pedagogika:

  Seminář z envigogiky: trvale udržitelný rozvoj jako téma výchovy a vzdělávání - OPBQ2P121B

 • Výchova ke zdraví:

  Seminář ekologické výchovy: životní prostředí a rozvoj jedince


Věda a výzkum

 • Environmentální výzkum

  Realizátor: Centrum ekologické výchovy a vzdělávání (CEVV, http://cevv-uk-pedf-blog.cz/)při katedře Biologie a environmentálních studií


  • Projekty:

   • Environmentální výzkum (Progres Q 16, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – člen rady)

   • Prvouk 02 Environmentální výzkum (PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – člen rady)

   • TAČR Éta, 2019-2021 – Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu (PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., dohoda pod PF UJEP)

   • TAČR (TB050MZP001) – Environmentální kompetence dětí (úspěšně ukončen PhDr. Kateřinou Jančaříkovou, PhD.)


 • Udržitelný rozvoj jako předmět pedagogické přípravy

  Realizátor: Katedra preprimární a primární pedagogiky


  • Projekt:

   • Globální rozvojové vzdělávání (GRV) a osvěta veřejnosti pro období 2018–2030. Východiskem je Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, jejíž cíle jsou integrovány do konceptu globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV), jehož zařazení do studijních plánů a výuky budoucích učitelů projekt podporuje. Projekt uzavřený v roce 2019 usiloval o přípravu takových podmínek pro implementaci principů a témat GRV, které by v důsledku posílily občanskou angažovanost a změnily spotřebitelské chování v duchu udržitelného rozvoje. U budoucích učitelů a následně i jejich žáků je zde cílem povzbuzení zájmu o udržitelný rozvoj jak v lokálním, tak i národním a globálním měřítku. Výsledky projektu podporují začleňování témat udržitelného rozvoje, změny klimatu, šetrného přístupu k přírodním zdrojům, celkové ochrany životního prostředí a biodiverzity do studijních plánů a výuky budoucích učitelů. Cílem projektu je i prohloubení kritického porozumění příčin a následků celosvětové chudoby a nerovnosti s důrazem na osobní, místní, státní i celosvětovou propojenost.


 • Udržitelný rozvoj ve vědecké přípravě studentů učitelství

  Realizátor: Katedra chemie a didaktiky chemie ve spolupráci univerzitou v Jyväskylä


  • Projekt:

   • Mobilita, publikace, workshop k integraci předmětu výzkumu do badatelské a projektové výuky.


 • Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie na školách

  Realizátor: Katedra chemie a didaktiky chemie


  • Projekt:

   • TAČR BEDOX – koresponduje se záměry udržitelného rozvojePoslední změna: 2. červen 2021 22:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám