Farmaceutická fakulta

"Podporujeme nástroje e-learningu s cílem snížit množství papírových učebních textů. Zrušili jsme tisk diplomových prací a používáme pouze elektronické verze. Naše výzkumné týmy analyzují hladiny léčiv v odpadních vodách. Pracují na miniaturizaci experimentálních metod s cílem snížit množství používaných chemikálií. Zabývají se rovněž nadbytečnou preskripcí a nákupy léčiv a jejich nesprávným užíváním či nevyužíváním, které vede k jejich hromadění a často nesprávné likvidaci. Na fakultě se průběžně snažíme snižovat energetickou náročnost budov, kontrolujeme odpadní vody z chemických laboratoří, samozřejmě také třídíme odpad… Nyní, v době koronavirové epidemie, se rozšířilo telekonferenční jednání, jež snižuje potřebu cestování, a věřím, že bude více využíváno ."

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Studium

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF) se snaží ve výukové oblasti v rámci možností podporovat cíle trvale udržitelného rozvoje. Zásadní je používání digitálních výukových materiálů a jejich sdílení formou prezentací prostřednictvím fakultního webu, v prostředí Moodle nebo výukových videí. Tímto se výrazně snižují náklady na tisk studijních materiálů, a tedy i používání papírů.


Podobně byla také zrušena nutnost tisknout pregraduální kvalifikační práce (diplomové a bakalářské) a používáme pouze PDF verze pro oponenty i obhajoby.


Věda a výzkum

Masivní užívání antibiotik či hormonálních léčiv (jak humánních, tak veterinárních) vede k zvyšujícímu se výskytu léčiv a jejich metabolitů v prostředí, což může mít zásadní a zatím ne úplně jasně predikovatelné dopady na život na zemi.


 • Katedra biochemických věd

  Jedním z témat je studium veterinárních léčiv na různé parazitární choroby a jejich osudu v přírodě, především vliv na biochemické pochody v rostlinách. Dále pak vliv zbytků anthelmintik a jejich metabolitů v rostlinách na parazity hospodářských zvířat, které tyto rostliny spásají. Jedná se především o studium rozvoje rezistence na tato residuální anthelmintika.

 • Katedra analytické chemie

  Jedním z témat je automatizace a miniaturizace analytických metod a procesů s cílem snížit množství používaných nebezpečných chemických látek včetně organických rozpouštědel. Dalším tématem je například studium hladin léčiv (např. estrogenů), jejich metabolitů a dalších farmaceuticky významných látek, v odpadních vodách, kalech či v mořské vodě.

 • Katedra sociální a klinické farmacie

  Jedním z výzkumných témat je nadbytečná preskripce a nákup léčiv a jejich nesprávné užívání či nevyužívání. To vede k masivnímu hromadění léčiv a jejich často nesprávné likvidaci. Kromě přímého vlivu na životní prostředí jde i o zbytečnou nadprodukci léčiv výrobci.

 • Využívání „odpadních“ materiálů k základnímu výzkumu

  Dalším rozměrem trvale udržitelného rozvoje je využívání „odpadních“ materiálů k základnímu výzkumu, a tím k náhradě zvířecích modelů v souladu s principem 3R (Replacement, Reduction and Refinement). Například tým Katedry organické a bioorganické chemie využívá v základním výzkumu lidskou kůži, která je odpadním materiálem při výkonech plastické chirurgie a končila by ve spalovně biologického odpadu. Tým Katedry farmakologie a toxikologie využívá placent z porodnického oddělení fakultní nemocnice, které by opět jakožto odpadní materiál končily ve spalovně.
Poslední změna: 2. červen 2021 22:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám