1. lékařská fakulta

"Za zásadní cíl v oblasti udržitelného rozvoje považujeme především zlepšení zdraví populace – a to díky výuce nových a kvalitních lékařů i získáváním nových vědeckých poznatků v řadě medicínských oblastí, případně nových možností léčby. Z hlediska životního prostředí lze jako konkrétní příklad uvést, že nové možnosti léčby nádorů umožní menší energetickou i surovinovou náročnost oproti dosavadním léčebným metodám; obecně pak zlepšení zdravotního stavu pacientů snižuje jejich nároky na zdravotní a sociální systém. Důraz klademe na minimalizaci papírových dokumentů a maximální využívání elektronické podoby dokumentace i komunikace. Samozřejmostí je recyklace a využití přístrojů šetrných k životnímu prostředí. "

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. děkan 1. lékařské fakulty

Studium

V zájmu trvalé udržitelnosti převádí 1. lékařská fakulta část své studijní agendy na elektronickou formu. Tvorba kvalitních výukových materiálů je nezbytnou součástí vysokoškolského vzdělávání. Při produkci tištěných skript se cyklicky opakují následující kroky: psaní, recenze, tisk a distribuce. V dynamicky se rozvíjejících oborech, jakou medicína beze sporu je, se tyto cykly rychle opakují, což je náročné jak na lidské, tak i na materiální zdroje. Elektronická forma je tak nesrovnatelně úspornější. Fakulta vytvořila a společně s univerzitou podporuje koncept otevřených elektronických výukových materiálů - zejména nejvýznamnější z nich - WikiSkripta.


 • Wikiskripta jsou v současnosti nejvyužívanějším medicínským výukovým zdrojem v České republice. Obsahuje cca 10 tisíc samostatných článků (odpovídajících kapitolám ve skriptech) pokrývajících většinu předmětů vyučovaných na lékařských fakultách. Texty jsou využívány studenty z celé republiky i ze zahraničí. Účet (ač není vyžadován) si vytvořilo více než 17 000 uživatelů. Ve zkouškových obdobích zaznamenávají WikiSkripta až 80 000 přístupů za den, a to ze všech regionů republiky. Fakulta a univerzita tímto způsobem přispívají k trvalé udržitelnosti a současně svou otevřeností vedou k růstu kvality a aktuálnosti výukových textů. Otevřené sdílení výukových textů s ostatními fakultami ukazuje směr, kterým se vzdělávání musí ubírat, chce-li být trvale udržitelné.

Provoz

V rámci běžné činnosti se zaměstnanci řídí obecně platnými principy udržitelného rozvoje, jako jsou:

 • snižování spotřeby vody, el. energie, tepla

 • třídění odpadu – ve všech prostorách fakulty jsou umístěny třídiče odpadů, tedy každý ze zaměstnanců má možnost třídit odpad

 • objednávání výrobků z recyklovaných materiálů

 • objednávání  spotřebičů s co nejmenší spotřebou el. energie

 • snižování spotřeby jednorázových spotřebních předmětů  (používání vlastních hrnků v nápojových automatech)

 • upřednostňování městské hromadné dopravy

 • využití elektronické komunikace s orgány státní správy – úspora papíru a obálek (vč. nákladů na poštovné)

 • využití oboustranného tisku

 • místo papírových výplatních pásek přechod na elektronické výplatní pásky

 • místo balené vody v PET lahvích používání pitné kohoutkové vodyPoslední změna: 2. červen 2021 22:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám