Strategie udržitelného rozvoje

Kulatý stůl - 23. března 2023 od 10.00 do 12.00 hod., více informací níže


Připomínkování - od 6. března do 6. dubna 2023 prostřednictvím formulářů nížeUniverzita Karlova (v souladu s cíli OSN (2015–2030 Sustainable Development Goals) chápe pojem "udržitelný rozvoj" v jeho komplexnosti a dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí k prohloubení jeho environmentálního, sociálního i ekonomického aspektu. V souladu se Strategickým záměrem UK pro období 2021–2025 se univerzita rozhodla přistoupit k dalšímu kroku v této oblasti, a to přípravě dvou strategických materiálů:

Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030

Strategie stanovuje základní koncepci a cíle udržitelného rozvoje napříč univerzitou. Jako hlavní metu si klade posunout UK do roku 2030 směrem k udržitelnému fungování, a to nejen odpovědným přístupem ke svému provozu, ale i k vzdělávacím a tvůrčím činnostem. Proto se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti rozvoje, jež reflektují hlavní aktivity univerzity a všech jejích součástí:


  1. Řízení a organizace

  2. Správa a provoz

  3. Vzdělávání, věda a výzkum

  4. Třetí role a spolupráce navenek.


Aktuální znění návrhu Strategie projednané dne 27. února 2023 Kolegiem rektorky.


Akční plán implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: Na cestě k udržitelnosti 2030 v letech 2023–2024

Pro úspěšné naplňování Strategie budou nezbytná praktická upřesnění jejích klíčových oblastí v podobě konkrétních projektů zahrnutých v akčních plánech. Akční plány, které budou svým rozsahem pokrývat dvouletá časová období, tzn. 2023–2024, 2025–2026, 2027–2028 a 2029–2030, stanoví, mimo jiné, způsob monitoringu, evaluace a finančního zajištění, určí odpovědné aktéry a jejich pravidelné vyhodnocování poslouží k zmapování dosažení nastavených indikátorů a pokroků v jednotlivých opatřeních.


První Akční plán pro roky 2023 a 2024 se soustředí především na spolupráci, komunikaci a osvětu uvnitř UK ve snaze vytvořit pevné základy pro úspěšnou realizaci strategických cílů zejména zlepšením celouniverzitního dialogu a koordinace (např. ustanovením koordinátorů či odborných pracovních skupin) v oblasti udržitelného rozvoje.


Rozpracovaný návrh Akčního plánu pro roky 2023–2024, se kterým se seznámilo Kolegium rektorky dne 27. února 2023.


Kulatý stůl

Zveme Vás ke kulatému stolu věnovanému přípravě návrhu Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy, který se uskuteční 23. března 2023 od 10.00 do 12.00 hod. v Modré posluchárně (č. 140, Celetná 20, Praha 1). Na setkání budou představeny její dílčí části, budoucí naplňování, i příklady dobré praxe vybraných fakult.


Pozvánka paní rektorky


Jste-li zaměstnancem či studentem UK se zájmem o udržitelný rozvoj, kterému není budoucnost univerzity lhostejná, neváhejte se do debaty zapojit. Děkujeme.


Připomínkování

Oba výše zmíněné matriály je možné připomínkovat napříč akademickou obcí prostřednictvím níže uvedených online formulářů, a to od 6. března do 6. dubna 2023. Po vypořádání připomínek bude Strategie předložena Kolegiu rektorky, Rozšířenému kolegiu rektorky a Akademickému senátu.


Jste-li zaměstnancem či studentem UK se zájmem o udržitelný rozvoj, kterému není budoucnost univerzity lhostejná, neváhejte se do připomínkování zapojit. V rámci formuláře je také možné zasílat návrhy na doplnění Akčního plánu, o projekty, které máte v plánu realizovat (na fakultě, na odboru, ve studenstkém spolku apod.) a které zapadají do konceptu Strategie udržitelného rozvoje. Děkujeme a ceníme si Vašeho aktivního přístupu.


Formulář - Strategie - připomínkování (Bude aktivní od 6. března 2023)


Formulář - Akční plán - připomínkování (Bude aktivní od 6. března 2023)Dovolujeme si upozornit, že, ve snaze vypořádat připomínky řádně (např. upřesnění, vyjasnění, doplnění Vašich připomínek), není formulář anonymní a každý jej může vyplnit jen jednou. Níže naleznete návod na přihlášení, který slouží nejen zaměstnancům univerzity, ale i studentům.


Návod na přihlášení

V případě dotazů se neváhejte obrátit na:


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvoje


Poslední změna: 6. březen 2023 09:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám