Mezinárodní spolupráce


Univerzita Karlova je členem řady mezinárodních sítí věnujících se trvale udržitelnému rozvoji.

4EU+

Evropská univerzitní aliance 4EU+ spojuje šest významných univerzit (Univerzita Karlova, Heidelberg, Sorbonne, Kodaň, Milán, Varšava), které úzce spolupracují ve vzdělávání a v rozvoji podpůrných činností. Vzdělávání i výzkum se soustředí na čtyři vlajkové lodě, tzv. flagshipy, které vychází z Cílů udržitelného rozvoje OSN – zdraví a demografické změny, porozumění kultur, rozvoj ICT a biodiverzity.

Coimbra Group

Coimbra Group sdružuje téměř čtyři desítky evropských univerzit a jejím cílem je kromě podpory výzkumné spolupráce, studentské a akademické mobility i ovlivňování evropské vzdělávací a výzkumné politiky. Jedna z pracovních skupin je přímo zaměřená na téma Rovnosti a diverzity.

Tématem letošní (2021) výroční konference, která se uskuteční v Praze pod záštitou UK, jsou udržitelné univerzity.

UNICA Green 

UNICA Green je organizace, která byla založena v roce 2011 z iniciativy účastníků studentské konference UNICA 2010 v Římě. Je součástí sítě UNICA, která se stala platformou pro koordinátory udržitelného rozvoje za účelem diskuse a výměny zkušeností a postupů na jednotlivých univerzitách. Na mezinárodní úrovni zde probíhá vážný dialog o environmentálně příznivém provozu univerzit „platform for Sustainability/Environmental Coordinators“.

UNICA GREEN Sustainability Map

IAU – International Association of Universities

IAU je mezinárodní asociace univerzit, která vznikla pod záštitou UNESCO v roce 1950. V poslední době je leaderem „třetí role“ univerzit, především v oblasti udržitelného rozvoje.

Centrum pro otázky životního prostředí UK s asociací IAU dlouhodobě těsně spolupracuje.

IFPU – International Forum for Public Universities

IFPU je Mezinárodní fórum veřejných vysokých škol založené v roce 2007. Fórum sdružuje veřejné univerzity a klade důraz na důležitost výzkumu v návaznosti na udržitelný rozvoj společnosti. Zástupci Univerzity Karlovy se účastní letních škol a výročních zasedání, kde mapují a rozvíjení perspektivy spolupráce.

Erasmus+

Nový Erasmus+ program 2021-2027 obsahuje tři základní pilíře modernizace. Mezi těmito pilíři se vedle inkluze a digitalizace nachází rovněž téma udržitelnosti. K tématu probíhá několik evropských projektů pod hlavičkou Erasmu, kde za zmínku stojí projekty jako Green Erasmus nebo Erasmus Goes Green. Iniciativa si klade za cíl omezení karbonové stopy programu Erasmus, v rámci kterého probíhá velké množství pohybu napříč Evropou. Uskupení EUF má v plánu do budoucna zorganizovat pracovní skupinu na dané téma, v níž Univerzita Karlova přislíbila participaci.
Poslední změna: 1. září 2021 19:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám