Aktuality na poli udržitelnosti

2023

➤ Říjnový Swap rostlin!

V návaznosti na ETUR (Evropský týden udržitelného rozvoje) bude na UK Pointu celý říjen probíhat Swap rostlin!


Přineste, vyměňte nebo si odneste libovolné pokojové rostliny v dobré kondici. Přijít můžete kdykoli během otevírací doby UK Pointu. Pro rostliny bude vyhrazen prostor na informační hale.➤ Konference Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence

Kreativní Evropa, program Evropské unie, vás zve na mezinárodní konferenci Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence, kterou pořádá ve spolupráci s IDU a se Studiem Alta ve dnech 12. a 13. září 2023. Konference nabídne inspiraci, úspěšné modely, i kreativní řešení, jak přistupovat k udržitelnému způsobu v kulturní praxi. První den se můžete těšit na příspěvky zahraničních hostů Caitlin Southwick: Udržitelnost je normální (Ki Culture, NL) a Bena Twista: Pokud chce kultura a umění skutečně mluvit o změně klimatu, co bychom měli říkat a s kým bychom měli mluvit? (Creative Carbon Scotland, UK), na které navážou tematické panelové diskuze. Konferenční částí, která bude tlumočena z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny, vás provede Filip Koryta aka Dr. Filipitch. Večer se během prezentací představí deset organizací s příklady dobré praxe. Na druhý den jsme pro vás připravili tři praktické workshopy: Building Sustainable Futures with Caitlin Southwick (EN), Greenfilming: Teorie v praxi s Adamem Karáskem, First Steps to a Sustainable Organisation with Hanna Belz (EN).


Celý program a více informací.


Kapacita ve Studiu ALTA, kde se konference bude odehrávat, je omezená. Vstupenky dostupné zde.


➤ Celouniverzitní mezioborový kurz Udržitelného rozvoje

Obdobně jako v loňském roce i letošní zimní semestr bude otevřen Kurz udržitelného rozvoje! V návaznosti na velký zájem se tentokrát sejdeme v Modré posluchárně s kapacitou přes 200 účastníků.


Odborníci z řad akademické obce Univerzity Karlovy a vybraní externisté představí problematiku v celé šíři. Neopomenou enviromentální témata, sociální a ekonomické aspekty, související otázky stravování či urbanismu, výzvy a rizika budoucnosti a mnohé další.


Kurz je určen pro studenty všech ročníků a fakult UK. V SISu jej najdete pod kódem: MO550P131.

➤ Times Higher Education Impact Rankings 2023

01.06.2023 byly zveřejněny výsledky celosvětového žebříčku společenské odpovědnosti vysokých škol Times Higher Education Impact Rankings 2023, kde se podle 17 cílů udržitelného rozvoje OSN srovnávalo 1591 zapojených univerzit z 112 zemí/regionů. Univerzita Karlova se celkově umístila na 201–300. místě, čímž obhájila umístení z minulého roku.


Univerzita Karlova se při své třetí účasti zapojila celkem do devíti cílů, což je stejné jako v předcházejícím cyklu. Konkrétně se jedná o cíle 3. Zdraví a kvalitní život, 4. Kvalitní vzdělávání, 5. Rovnost mužů a žen, 8. Důstojná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 10. Méně nerovností, 11. Udržitelná města a obce, 16. Mír, spravedlnost a silné instituce a 17. Partnerství pro splnění cílů.


Více informací o umístění UK v jednotlivých kategóriích zde.


➤ UK schválila strategické materiály pro oblast udržitelného rozvoje!

Víte, že UK svým odpovědným přístupem k provozu, ale i k vzdělávacím a tvůrčím činnostem směřuje k udržitelnému fungování? Seznamte se s novými strategickými materiály pro oblast udržitelného rozvoje, které v závěru měsíce května, jako poslední z dotčených orgánů univerzity, schválil Akademický senát UK.


Univerzita Karlova, stejně jako mnohé další organizace všech typů, přijala výzvu v podobě 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), aby svým dílem přispěla ke komplexní a tranzitivní vizi lepšího světa pro všechny. Na základě kolika měsíčního úsílí má UK, jako třetí státní vysoká škola v ČR, zpracovánu celouniverzitní strategii, Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030, pro jejíž úspěšné naplňování budou nezbytná praktická upřesnění jejích klíčových oblastí v podobě konkrétních projektů zahrnutých v akčních plánech, Akční plán implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: Na cestě k udržitelnosti 2030 v letech 2023–2024.


Více infomací o dokumentech samotných, které aktuálně procházejí grafickou úpravou a překladem do anglického jazyka, a procesu jejich vzniku naleznete zde.


➤ Koleje a menzy UK učinily další krok na cestě k udržitelnosti!


V pondělí, 16. 1. 2023, proběhla v menze Troja (kolej 17. listopadu) ochutnávka veganských a vegetariánských jídel, které společnými silami připravili kuchaři menz UK pod vedením zástupců organizace ProVeg.


Historicky první školení, jehož velkou inspirací byl úspěšný projekt zelenajedalen.sk, odstartovalo již brzy v ranních hodinách, a kromě přípravy konkrétních jídel za pomoci hrachové alternativy masa z hrachové bílkoviny a rostlinné smetany, vlastnoručně vyrobeného seitanu a veganské majonézy zahrnovalo také poučení, proč není každé „bezmasé jídlo“ plnohodnotnou náhradou za jídla masitá (argument, že každý den již mají menzy v nabídce přece bezmasé, nač se tedy ještě zabývat vegany?), jak pracovat s tofu a dalšími surovinami.


Návštěvníci menzy měli na výběr ze tří jídel vždy po 30 navařených porcích:


řízků ze seitanu s bramborovým salátem,


fazolového chilli s jasmínovou rýží,


hrachových nudliček na paprice s těstovinou


a výborného gyrosu, který vznikl na místě z přebytků seitanu pohotovou improvizací kuchařů. Ochutnávka probíhala u výdejního pultu, který byl přesunut přímo do jídelny a umožnil tak větší a velmi příjemnou interakci mezi studenty a zaměstnanci.


„Rádi bychom v obdobných aktivitách pokračovali, uchopili tuto problematiku jako ucelený projekt s cílem obohatit nabídku našich menz a výdejen o neotřelé a zdravější pokrmy,“ shodly se ředitelka KaM Miroslava Hurdová a manažerka udržitelného rozvoje Nikola Rusová.


Více informací o organizaci ProVeg naleznete zde.


Zdroj foto: ProVeg

Foto zdroj: Dana Kapitulčinová, COŽP UK➤ Koleje a menzy UK se rozhodly připojit k populárnímu projektu REkrabička


Menzy Univerzity Karlovy se staly dalším v řetězci 571 partnerů REkrabičky v Česku a Vy si tak můžete užít čerstvé jídlo nebo nápoj bez zbytečného odpadu.


V úterý, 03. 01. 2023, odstartovaly Koleje a Menzy UK prostřednictvím prezentace REkrabiček svůj pilotní projekt, díky němuž je možné si z menzy Troja (u koleje 17. listopadu) odnést jídlo i pití ve vratných obalech.


Konkrétně:


REkrabička, několik variant velikostí a provedení, vratná záloha 80 Kč


REkelímek, několik variant velikostí a barev, vratná záloha 50 Kč.


Obal je poté možné vrátit kdekoliv v síti partnerů REkrabičky po celé ČR.


„Věříme, že po úspěšném zahájení projektu rozšíříme nabídku i na další menzy a napomůžeme tak udržitelnému stravování na univerzitě,“ dodala ředitelka KaM Miroslava Hurdová.


Více informací o projektu REkrabička naleznete zde.
Foto zdroj: Dana Kapitulčinová, COŽP UK2022

➤ Konference Udržitelnost v nestabilním světě


Reportáž z konference naleznete na Aktuality UK.


16. listopadu 2022 v rámci jednodenní mezinárodní konference Udržitelnost v nestabilním světě / Sustainability in an Unstable World budou na Univerzitě Karlově diskutovat evropští odborníci z oblasti vědy, vzdělávání, veřejného i politického života o problematice udržitelného rozvoje, biodiverzity a Zelené dohody pro Evropu.


Konference je rozdělena na dva bloky. V první části vystoupí šest významných vědců, kteří přednesou aktuální poznatky v oblasti udržitelného rozvoje a zaměří se také na možné varianty řešení současných i budoucích problémů, které před námi vyvstávají v nadcházejících letech.


Na téma biodiverzity jako základu udržitelného rozvoje budou hovořit Luc Abbadie z pařížské Sorbonny, Jan Frouz z Univerzity Karlovy a Bogdan Jaroszewich z varšavské univerzity.


K tématu Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) svými přednáškami přispějí Jeroen van den Bergh z amsterodamské univerzity Vrije, Milan Ščasný z Univerzity Karlovy a Seepia Karl W. Steininger z univerzity v rakouském Grazu.Odpolední blok pak bude věnován panelové diskusi mezi odborníky a zástupci politického i veřejného života.


Univerzita Karlova chce uspořádáním této konference dosáhnout propojení dvou zdánlivě nesourodých světů – světa akademického a politického – a vytvořit tak prostor pro sdílení zkušeností a hledání možných východisek.


„Náš svět v poslední době prošel řadou zásadních změn. Musíme však nejen reagovat na současnou situaci a vyrovnávat se s jejími přímými důsledky, ale také přemýšlet o tom, v jakém stavu chceme tento svět předat budoucím generacím“ říká o smyslu konference rektorka UK, prof. Milena Králíčková. 


Více podrobností k tématu konference, účastníkům a programu naleznete na https://sustain-conference.cuni.cz/SUS22-1.html.


Konferenci bude možné sledovat také online https://www.youtube.com/watch?v=6VVG-7GBXjw.➤ České hlavičky 2022 - 16. ročník soutěže


V úterý 25. října se v brněnské Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře konal 16. ročník vyhlášení laureátů České hlavičky. K již tradičním cenám letos nově přibylo i ocenění Univerzity Karlovy s názvem INTENTIO, které vyzdvihuje výjimečné mladé lidi za jejich přispění k udržitelnému rozvoji.


Cena INTENTIO se uděluje za odborné práce a projekty přispívající k rozvoji udržitelné existence společnosti i jedince. Cílí na ohleduplnější využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí a kvalitu života budoucích generací.


Historicky první ročník ceny INTENTIO vyhrál Jiří Mošner a spol. za práci Projekt mobilita – Elektrický pohon invalidního vozíku. Jedná se o studentský projekt, který vznikal na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou a jeho účelem bylo pomoci někomu z blízkého okolí.  Cílem bylo navrhnout, spočítat a zkonstruovat přídavný elektrický pohon k invalidnímu vozíku pro bývalého studenta žďárské průmyslové školy Štěpána Pejchla. Ten se během svých studijních let zranil, což ho připoutalo na invalidní vozík. Na projektu pracovali dva studenti oboru Strojírenství – Jiří Mošner a Matěj Pelikán a dva studenti z oboru Elektrotechnika – Jan Karásek a Petr Staněk. Tento tým, který byl současně pod odborným dohledem Ing. Martina Ťupy a Aleše Gregora, si stanovil nelehký cíl, a to sestrojit plně funkční a zcela odnímatelný přídavný elektrický pohon ke Štěpánovu invalidnímu vozíku.„Jedním z milých a současně velmi důležitých poslání Univerzity Karlovy je podporovat mladou generaci v zodpovědném chování vůči svému okolí i celé společnosti. Cena INTENTIO v rámci Českých hlaviček vznikla právě za tímto účelem a věřím, že tento první ročník ukázal směr dalším talentovaným lidem, kterým není lhostejné naše okolí ani naše budoucnost,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Projekt České hlavičky, jehož první ročník se uskutečnil již v roce 2007, je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který se zaměřuje na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky. Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. To vše se zaměřením na středoškolskou mládež.


Více informací o projketu naleznete zde.


Rozhovor s vítězným týmem ceny INTENTIO.➤ Celouniverzitní interdisciplinární kurz udržitelného rozvoje

Kurz udržitelného rozvoje představí problematiku v celé její šíři. Neopomine enviromentální témata, souvislé otázky stravování, urbanismu, ekonomiky a mnohé další.

Kurz je určen pro všechny studenty Univerzity Karlovy.


Místo: Budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. H215

Čas: Středa 18.30–20.00

Zápis: 24.9.–14.10.2022 (nebo do naplnění kapacity)

Kód kurzu v SIS: MO550P131


Přednášejí odborníci z řad akademické obce Univerzity Karlovy a vybraní externisté. Témata přednášek:

1. Ne-udržitelný rozvoj, doba Antropocénu

2. Vznik udržitelného rozvoje a Environmentální etika

3. Globální a environmentální problémy

4. UR a globální rámec SDGs

5. Sociální aspekty UR

6. Environmentální chování a politika

7. Ekonomické aspekty UR

8. Lékařský/právní pohled na UR a rovné příležitosti

9. Greening I.

10. Greening II.

11. Stravování

12. Výzvy a rizika budoucnosti

13. Jedinec: dílčí přístupy, praktiky a projekty


➤ Pozvánka do Národního muzea


Oficiální stránky summitu➤ Pomozte zmapovat výzvy, starosti a potřeby studentů


Průzkum mezinárodního sdružení UNICA


Vysoké školství se zavazuje přispívat k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které byly stanoveny v roce 2000 a které mají být dosaženy v roce 2030.


Vzhledem k tomu, že UNICA pracuje na návrzích, jak zlepšit způsob, jakým mohou komunity vysokoškolského vzdělávání přispět k dosažení těchto cílů, ráda by shromáždila vaše postřehy a pocity z toho, co bylo dosud uděláno, a také vaše vlastní závazky a příspěvky k dosažení těchto cílů.


Více o projektu se můžete dozvědět zde a o dotazníku zde.


  • Průzkum pro projekt Erasmus+ mezinárodního sdružení UNICA v oblasti duševní pohody můžete vyplnit zde.


O nejčerstvější zkušenost s UNICA se podělila paní prorektorka pro zahraniční záležitosti Prof. Markéta Křížová, Ph.D., která Univerzitu Karlovu zastupovala na 32. výroční konferenci UNICA v kapusu Dublin University College (DUC). Přečíst si ji můžete na stránkách magazínu Univerzity Karlovy FORUM.


➤ Životní styly vysokoškolských studentů "LOHAS"


Vážená studentko, vážený studente,


obracíme se na vás s prosbou o pomoc při testování životních stylů vysokoškolských studentů. Životním stylem, příp. jeho změnou může ovlivnit stav životního prostředí každý z nás. Nabízíme vám tímto jedinečnou příležitost zapojit se do mezinárodního výzkumu: „Směřují současní vysokoškoláci k udržitelnému způsobu života?“.


Snažíme se zjistit úroveň životních stylů a porovnat ji s typologií spotřebitelů americké agentury Natural Marketing Institute. Sběr dat je online a anonymní. Výsledky šetření budou využity pro vědecké účely.


Vyplněním dotazníku přispějete k vytvoření kompaktní reálné představy o životních stylech vysokoškolských studentů, která poskytne cenné informace pro zefektivnění vzdělávacích a environmentálních firemních politik. Současně se dozvíte několik zajímavých informací o typologii životních stylů a zjistíte, který z nich vás nejlépe vystihuje.


Řadíte se k „naturalitům“ (v originále Naturalites) – „lidem přírodním“ nebo „lidem, kteří mají blízko k přírodě“, chtějí žít zdravě, chránit sebe a své blízké – nebo například náležíte k lidem se značným zájmem o udržitelnost a šetrné chování k životnímu prostředí, kteří se označují zkratkou LOHAS (Lifestyles Of Health And Sustainability)?


Výzkumný tým je zastoupen odborníky z Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.


Děkujeme za Vaši spolupráci a podporu


Kateřina Jančaříková, Silvie Svobodová, Zuzana Huňková, Linda Brůnová➤ Pozvánka na výstavu ZeMě v Národním muzeu


Pracovníci Univerzity Karlovy se podíleli na přípravě podkladů k nově otevřené výstavě „ZeMě“ v Národním muzeu, která se zaměřuje na udržitelnost a ochranu životního prostředí z pohledu jednotlivce. Podtitulem výstavy je: „Záleží na mně, jaká bude Země.“


Výstava je rozdělena do sedmi tematických ostrovů a výzkumníci z COŽP přispěli k tvorbě několika z nich. Do přípravy ostrovu „Jídlo doma!“ byla zapojena mj. Dana Kapitulčinová, Ph.D. a součástí expozice je také kvíz s pokrmy z naší Kalkulačky Nutriční stopy, jež vznikla jako výstup projektu aplikovaného výzkumu z programu TAČR Omega.


Výstava je otevřena denně od května do prosince 2022. Srdečně Vás zveme na její návštěvu!

Více informací na webu Národního muzea.


Foto: Národní muzeum
Foto: Národní muzeum

Foto: Národní muzeum


➤ Věda na vlastní kůžiPřijďte si na vlastní kůži zažít vědu na jedné z největších populárně naučných akcí v ČR.


Program stánku Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy


Denně

10:00-18:00

Poznáte kohoutkovou od balené vody? Ochutnávka vod zdarma. Za účast na ochutnávce domácí limonáda zdarma.

Vyzkoušejte si naši aplikaci nabíjecích stanic pro elektromobily Nabijto.cz


ČTVRTEK, PÁTEK

10:00–18:00

Vyzkoušejte si aplikaci ZeLogIC, se kterou lze predikovat zájem lidí o šetrný způsob dovozu zboží. Mgr. Jan Urban, Ph.D. a Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.

Spočítejte si, jakou hodnotu mají stromy ve Vašem okolí. Ing. Kateřina Mácová, Ph.D.

Vyzkoušejte si osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody – krátký kvíz a Software Rec-Optim pro optimalizaci cenové regulace vstupu do zvláště chráněných území.

Zapojte se do rozvíjející se vize města budoucnosti – společný kreativní projekt. Bc. Laura Henderson


ČTVRTEK

10:00–11:00 Zeptejte se na kvalitu kohoutkové vody experta ze Státního zdravotního ústavu

11:00–12:00 Struktura energetiky v ČR a možnosti dekarbonizace. Ing. Vladimír Kubeček

13:00–14:00 Jak se vyvíjí vozový park v ČR? JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.

15:00–16:00 Jak se Češi stravují? JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.

16:00–17:00 Známe ceny energií? A co si myslíme o tom, jak se budou dále vyvíjet? Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

17:00–18:00 Jak bychom rádi řešili problémy životního prostředí a změny klimatu? Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.


PÁTEK

13:00–15:00 Jaké jsou emise z dopravy a mají elektromobily smysl? Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.

15:00–16:00 Co si myslíme o nerovnostech? A vnímají Češi nerovnosti jinak než lidé v jiných zemích? Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.

16:00–17:00 Problematika českého zemědělství v kontextu mladých začínajících zemědělců. Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.


SOBOTA

14:00–18:00 Rozvíjející se vize města budoucnosti – společný kreativní projekt. Bc. Laura Henderson

14:00–15:00 Jaké je české veřejné mínění ve vztahu k různým otázkám životního prostředí? Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Projekty jsou spolufinancovány

se státní podporou

Technologické agentury ČR

v rámci Programů Éta a Prostředí pro život2021

➤ Česko má v obnovitelných zdrojích na víc, spočítali experti z Univerzity Karlovy.

  • Rozvoj zelené energetiky přinese snížení škod na lidském zdraví a krajině až o 6,4 mld. korun k roku 2030.

    Nová studie Univerzity Karlovy, zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, zkoumá možné scénáře vývoje české energetiky do roku 2030.

    Více v tiskové zprávě

➤ Elektrokola pro zaměstnance

➤ Energie a civilizace

Výstava Energie a civilizace ukazuje závislost na zdrojích.

Univerzita Karlova je partnerem exteriérové výstavy Energie a civilizace na pražské Kampě, jejíž hlavním autorem je egyptolog Prof. Miroslav Bárta. Výstava je v pořadí druhu ze tří plánovaných témat. Navazuje na expozici Voda a civilizace a připravuje se téma Civilizace a recyklace. Návštěvníci mohou výstavu zdarma navštívit do 27. června 2021.


➤ O udržitelném rozvoji v časopise Forum

Vyšlo nové číslo časopisu Forum, tentokrát se zaměřením na ekologii a vodu. Tímto jsme také odstartovali novou tradici, kterou je tisk na ekologický papír.


➤ Seminář "12 výzev regionálního rozvoje"

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK (katedra fyzické geografie a geoekologie) vystoupil s příspěvkem Vodní stres v Česku: Jaké jsou možnosti řešení? Seminář zahájili Ing. Milan Pour, poslanec PSP ČR a Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí. Celý záznam semináře a více o akci a prezentace ke stažení.


➤ SDG academy

Sledujte na SDGacademy zdarma vzdělvávací kurzy předních světových odborníků na problematiku udržitelného rozvoje


Poslední změna: 22. září 2023 09:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám