Aktuality na poli udržitelnosti


➤ Konference Udržitelnost v nestabilním světě


Reportáž z konference naleznete na Aktuality UK.


16. listopadu 2022 v rámci jednodenní mezinárodní konference Udržitelnost v nestabilním světě / Sustainability in an Unstable World budou na Univerzitě Karlově diskutovat evropští odborníci z oblasti vědy, vzdělávání, veřejného i politického života o problematice udržitelného rozvoje, biodiverzity a Zelené dohody pro Evropu.


Konference je rozdělena na dva bloky. V první části vystoupí šest významných vědců, kteří přednesou aktuální poznatky v oblasti udržitelného rozvoje a zaměří se také na možné varianty řešení současných i budoucích problémů, které před námi vyvstávají v nadcházejících letech.


Na téma biodiverzity jako základu udržitelného rozvoje budou hovořit Luc Abbadie z pařížské Sorbonny, Jan Frouz z Univerzity Karlovy a Bogdan Jaroszewich z varšavské univerzity.


K tématu Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) svými přednáškami přispějí Jeroen van den Bergh z amsterodamské univerzity Vrije, Milan Ščasný z Univerzity Karlovy a Seepia Karl W. Steininger z univerzity v rakouském Grazu.Odpolední blok pak bude věnován panelové diskusi mezi odborníky a zástupci politického i veřejného života.


Univerzita Karlova chce uspořádáním této konference dosáhnout propojení dvou zdánlivě nesourodých světů – světa akademického a politického – a vytvořit tak prostor pro sdílení zkušeností a hledání možných východisek.


„Náš svět v poslední době prošel řadou zásadních změn. Musíme však nejen reagovat na současnou situaci a vyrovnávat se s jejími přímými důsledky, ale také přemýšlet o tom, v jakém stavu chceme tento svět předat budoucím generacím“ říká o smyslu konference rektorka UK, prof. Milena Králíčková. 


Více podrobností k tématu konference, účastníkům a programu naleznete na https://sustain-conference.cuni.cz/SUS22-1.html.


Konferenci bude možné sledovat také online https://www.youtube.com/watch?v=6VVG-7GBXjw.
➤ Celouniverzitní interdisciplinární kurz udržitelného rozvoje

Kurz udržitelného rozvoje představí problematiku v celé její šíři. Neopomine enviromentální témata, souvislé otázky stravování, urbanismu, ekonomiky a mnohé další.

Kurz je určen pro všechny studenty Univerzity Karlovy.


Místo: Budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. H215

Čas: Středa 18.30–20.00

Zápis: 24.9.–14.10.2022 (nebo do naplnění kapacity)

Kód kurzu v SIS: MO550P131Přednášejí odborníci z řad akademické obce Univerzity Karlovy a vybraní externisté.

Témata přednášek:

1. Ne-udržitelný rozvoj, doba Antropocénu

2. Vznik udržitelného rozvoje a Environmentální etika

3. Globální a environmentální problémy

4. UR a globální rámec SDGs

5. Sociální aspekty UR

6. Environmentální chování a politika

7. Ekonomické aspekty UR

8. Lékařský/právní pohled na UR a rovné příležitosti

9. Greening I.

10. Greening II.

11. Stravování

12. Výzvy a rizika budoucnosti

13. Jedinec: dílčí přístupy, praktiky a projekty
➤ Pozvánka do Národního muzea


Oficiální stránky summitu➤ Pomozte zmapovat výzvy, starosti a potřeby studentů


Průzkum mezinárodního sdružení UNICA


Vysoké školství se zavazuje přispívat k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které byly stanoveny v roce 2000 a které mají být dosaženy v roce 2030.


Vzhledem k tomu, že UNICA pracuje na návrzích, jak zlepšit způsob, jakým mohou komunity vysokoškolského vzdělávání přispět k dosažení těchto cílů, ráda by shromáždila vaše postřehy a pocity z toho, co bylo dosud uděláno, a také vaše vlastní závazky a příspěvky k dosažení těchto cílů.


Více o projektu se můžete dozvědět zde a o dotazníku zde.


  • Průzkum pro projekt Erasmus+ mezinárodního sdružení UNICA v oblasti duševní pohody můžete vyplnit zde.


O nejčerstvější zkušenost s UNICA se podělila paní prorektorka pro zahraniční záležitosti Prof. Markéta Křížová, Ph.D., která Univerzitu Karlovu zastupovala na 32. výroční konferenci UNICA v kapusu Dublin University College (DUC). Přečíst si ji můžete na stránkách magazínu Univerzity Karlovy FORUM.


➤ Životní styly vysokoškolských studentů "LOHAS"


Vážená studentko, vážený studente,


obracíme se na vás s prosbou o pomoc při testování životních stylů vysokoškolských studentů. Životním stylem, příp. jeho změnou může ovlivnit stav životního prostředí každý z nás. Nabízíme vám tímto jedinečnou příležitost zapojit se do mezinárodního výzkumu: „Směřují současní vysokoškoláci k udržitelnému způsobu života?“.


Snažíme se zjistit úroveň životních stylů a porovnat ji s typologií spotřebitelů americké agentury Natural Marketing Institute. Sběr dat je online a anonymní. Výsledky šetření budou využity pro vědecké účely.


Vyplněním dotazníku přispějete k vytvoření kompaktní reálné představy o životních stylech vysokoškolských studentů, která poskytne cenné informace pro zefektivnění vzdělávacích a environmentálních firemních politik. Současně se dozvíte několik zajímavých informací o typologii životních stylů a zjistíte, který z nich vás nejlépe vystihuje.


Řadíte se k „naturalitům“ (v originále Naturalites) – „lidem přírodním“ nebo „lidem, kteří mají blízko k přírodě“, chtějí žít zdravě, chránit sebe a své blízké – nebo například náležíte k lidem se značným zájmem o udržitelnost a šetrné chování k životnímu prostředí, kteří se označují zkratkou LOHAS (Lifestyles Of Health And Sustainability)?


Výzkumný tým je zastoupen odborníky z Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.


Děkujeme za Vaši spolupráci a podporu


Kateřina Jančaříková, Silvie Svobodová, Zuzana Huňková, Linda Brůnová➤ Pozvánka na výstavu ZeMě v Národním muzeu


Pracovníci Univerzity Karlovy se podíleli na přípravě podkladů k nově otevřené výstavě „ZeMě“ v Národním muzeu, která se zaměřuje na udržitelnost a ochranu životního prostředí z pohledu jednotlivce. Podtitulem výstavy je: „Záleží na mně, jaká bude Země.“


Výstava je rozdělena do sedmi tematických ostrovů a výzkumníci z COŽP přispěli k tvorbě několika z nich. Do přípravy ostrovu „Jídlo doma!“ byla zapojena mj. Dana Kapitulčinová, Ph.D. a součástí expozice je také kvíz s pokrmy z naší Kalkulačky Nutriční stopy, jež vznikla jako výstup projektu aplikovaného výzkumu z programu TAČR Omega.


Výstava je otevřena denně od května do prosince 2022. Srdečně Vás zveme na její návštěvu!

Více informací na webu Národního muzea.


Foto: Národní muzeum
Foto: Národní muzeum

Foto: Národní muzeum


➤ Věda na vlastní kůžiPřijďte si na vlastní kůži zažít vědu na jedné z největších populárně naučných akcí v ČR.


Program stánku Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy


Denně

10:00-18:00

Poznáte kohoutkovou od balené vody? Ochutnávka vod zdarma. Za účast na ochutnávce domácí limonáda zdarma.

Vyzkoušejte si naši aplikaci nabíjecích stanic pro elektromobily Nabijto.cz


ČTVRTEK, PÁTEK

10:00–18:00

Vyzkoušejte si aplikaci ZeLogIC, se kterou lze predikovat zájem lidí o šetrný způsob dovozu zboží. Mgr. Jan Urban, Ph.D. a Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.

Spočítejte si, jakou hodnotu mají stromy ve Vašem okolí. Ing. Kateřina Mácová, Ph.D.

Vyzkoušejte si osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody – krátký kvíz a Software Rec-Optim pro optimalizaci cenové regulace vstupu do zvláště chráněných území.

Zapojte se do rozvíjející se vize města budoucnosti – společný kreativní projekt. Bc. Laura Henderson


ČTVRTEK

10:00–11:00 Zeptejte se na kvalitu kohoutkové vody experta ze Státního zdravotního ústavu

11:00–12:00 Struktura energetiky v ČR a možnosti dekarbonizace. Ing. Vladimír Kubeček

13:00–14:00 Jak se vyvíjí vozový park v ČR? JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.

15:00–16:00 Jak se Češi stravují? JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.

16:00–17:00 Známe ceny energií? A co si myslíme o tom, jak se budou dále vyvíjet? Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

17:00–18:00 Jak bychom rádi řešili problémy životního prostředí a změny klimatu? Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.


PÁTEK

13:00–15:00 Jaké jsou emise z dopravy a mají elektromobily smysl? Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.

15:00–16:00 Co si myslíme o nerovnostech? A vnímají Češi nerovnosti jinak než lidé v jiných zemích? Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.

16:00–17:00 Problematika českého zemědělství v kontextu mladých začínajících zemědělců. Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.


SOBOTA

14:00–18:00 Rozvíjející se vize města budoucnosti – společný kreativní projekt. Bc. Laura Henderson

14:00–15:00 Jaké je české veřejné mínění ve vztahu k různým otázkám životního prostředí? Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Projekty jsou spolufinancovány

se státní podporou

Technologické agentury ČR

v rámci Programů Éta a Prostředí pro život2021

➤ Česko má v obnovitelných zdrojích na víc, spočítali experti z Univerzity Karlovy.

  • Rozvoj zelené energetiky přinese snížení škod na lidském zdraví a krajině až o 6,4 mld. korun k roku 2030.

    Nová studie Univerzity Karlovy, zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, zkoumá možné scénáře vývoje české energetiky do roku 2030.

    Více v tiskové zprávě

➤ Elektrokola pro zaměstnance

➤ Energie a civilizace

Výstava Energie a civilizace ukazuje závislost na zdrojích.

Univerzita Karlova je partnerem exteriérové výstavy Energie a civilizace na pražské Kampě, jejíž hlavním autorem je egyptolog Prof. Miroslav Bárta. Výstava je v pořadí druhu ze tří plánovaných témat. Navazuje na expozici Voda a civilizace a připravuje se téma Civilizace a recyklace. Návštěvníci mohou výstavu zdarma navštívit do 27. června 2021.


➤ O udržitelném rozvoji v časopise Forum

Vyšlo nové číslo časopisu Forum, tentokrát se zaměřením na ekologii a vodu. Tímto jsme také odstartovali novou tradici, kterou je tisk na ekologický papír.


➤ Seminář "12 výzev regionálního rozvoje"

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK (katedra fyzické geografie a geoekologie) vystoupil s příspěvkem Vodní stres v Česku: Jaké jsou možnosti řešení? Seminář zahájili Ing. Milan Pour, poslanec PSP ČR a Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí. Celý záznam semináře a více o akci a prezentace ke stažení.


➤ SDG academy

Sledujte na SDGacademy zdarma vzdělvávací kurzy předních světových odborníků na problematiku udržitelného rozvoje!


Poslední změna: 21. listopad 2022 16:06 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám