Times Higher Education Impact Ranking

"THEIR" 2022

 • 27.4.2022 byly zveřejněny výsledky celosvětového žebříčku společenské odpovědnosti vysokých škol Times Higher Education Impact Rankings 2022, kde se podle 17 cílů udržitelného rozvoje OSN srovnávalo 1406 zapojených univerzit z 106 zemí/regionů. Univerzita Karlova se celkově umístila na 201–300. místě, což představuje výrazný posun vzhůru oproti loňskému 401–600. místu.

PŘEDSTAVENÍ ŽEBŘÍČKU

 • Sledování a naplňování sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů si Univerzita Karlova vzala jako závazek.


  Mezinárodní žebříček Times Higher Education University Impact Rankings tyto cíle reflektuje a zaměřuje se právě na to, nakolik vysoké školy svou činností k naplňování 17 SDG´s dle OSN přispívají. Sledovat, jak si v této oblasti Univerzita Karlova stojí v porovnání se svými domácími i zahraničními protějšky je příležitost, jak získat a načerpat inspiraci.


  Vysoké školy si mohou samy zvolit, pro které cíle poskytnou údaje, přičemž podmínkou pro to, aby se objevily v celkovém srovnání (tj. nikoli pouze ve srovnání v rámci jednotlivých cílů), je vyplnění údajů pro jeden povinný cíl, jímž je 17 cíl: Partnerství ke splnění cílů, a alespoň tří dalších cílů podle vlastní volby.


  Pro každý ze 17 cílů v rámci Times Higher Education University Impact Rankings existuje sada ukazatelů, na jejichž základě jsou vysoké školy porovnávány.

 • Ukazatele lze rozčlenit do tří kategorií:

  • První se týká politiky: jaká konkrétní opatření vysoká škola přijala? Např.: Existuje Plán rovných příležitostí?

  • Druhá zahrnuje aktivity, díky nimž škola přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje (např. spolupráce s institucemi, které se zabývají lidským zdravím), což zahrnuje i to, zda se daná vysoká škola v rámci své tvůrčí činnosti věnuje bádání v předmětné oblasti (např. v oblasti ochrany klimatu), resp. jak kvalitní je tento výzkum.

  • Třetí se pak týká veličin, které indikují dosažené výsledky, např. podíl zdravotně znevýhodněných studentů v rámci studentské populace atp.


VÝSLEDKY UNIVERZITY KARLOVY ZA 2021

 • Univerzita Karlova se při své druhé účasti zapojila celkem do devíti cílů, což představuje o tři cíle více než v předcházejícím roce. Konkrétně se jedná o cíle 3. Zdraví a kvalitní život, 4. Kvalitní vzdělávání, 5. Rovnost mužů a žen, 8. Důstojná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 10. Méně nerovností, 11. Udržitelná města a obce, 16. Mír, spravedlnost a silné instituce a 17. Partnerství pro splnění cílů.


Cíl 3. Zdraví a kvalitní život


 • V rámci cíle zdraví a kvalitní život dosáhla Univerzita Karlova nejlepšího výsledku ze všech cílů, do nichž se zapojila, neboť jí zde patří 47. místo mezi více než jedenácti stovkami institucí, v předcházejícím roce přitom byla klasifikována na 88. místě.


Cíl 4. Kvalitní vzdělávání


 • V oblasti kvalitního vzdělávání se Univerzita Karlova umístila na 201-300. místě z téměř dvanácti set hodnocených institucí, meziročně zůstalo její postavení stejné.


Cíl 5. Rovnost mužů a žen


 • V případě cíle Rovnost mužů a žen se jedná o oblast, do níž se univerzita zapojila poprvé. V rámci více než devíti set institucí se nachází na 301-400. místě.


Cíl 8. Důstojná práce a ekonomický růst


 • Cíl Důstojná práce a ekonomický růst rovněž patří mezi ty, do nichž se univerzita zapojila poprvé, přičemž byla klasifikována na 101-200. místě z téměř osmi set padesáti institucí. Předmětem hodnocení v tomto cíli je zejména kvalita vysokých škol jakožto odpovědného zaměstnavatele.


Cíl 9. Průmysl, inovace a infrastruktura


 • Univerzitě Karlově v tomto cíli mezi zhruba osmi sty školami i letos patří 401-600. místo.


Cíl 10. Méně nerovností


 • Posledním z cílů, do nichž Univerzita Karlova pro rok 2022 vstoupila nově, je cíl Méně nerovností. V rámci osmi set institucí zde univerzitě pro rok 2022 patří 201-300. místo.


Cíl 11. Udržitelná města a obce


 • V rámci cíle Udržitelná města a obce je Univerzita Karlova pro rok 2022 klasifikována na 101-200. místě z hodnocených 783 institucí, což představuje zlepšení oproti předcházejícímu roku (201-300. místo).


Cíl 16 Mír, spravedlnost a silné instituce


 • Univerzitě Karlově v tomto cíli pro rok 2022 patří 55. místo z hodnocených více než osmi set institucí, zatímco v roce 2021 to bylo 201-300. místo. Cíl mír, spravedlnost a silné instituce se zaměřuje na správu a řízení vysokých škol.


Cíl 17 Partnerství pro splnění cílů


 • Posledním cílem je povinný cíl pro všechny instituce, které chtějí být zařazeny do celkového srovnání, a to partnerství pro splnění cílů. Univerzitě Karlově v tomto cíli patří 401-600. místo (v předcházejícím běhu 601-800. místo).


ZÁVĚR

 • Žebříček Times Higher Education University Impact Rankings se soustředí na společenskou odpovědnost vysokých škol. Srovnání ukazuje, že Univerzita Karlova je silná veřejná instituce, která v řadě oblastí přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Svou činnost v této oblasti však bude nadále posilovat, jak se zavázala ve svém strategickém záměru pro léta 2021-2025: „na půdě Univerzity Karlovy budeme naplňovat principy udržitelného rozvoje a zároveň budeme svou tvůrčí i vzdělávací činností přispívat i k jejich prosazení ve společnosti.“


Poslední změna: 13. červen 2022 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám