Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium

Studium

V rámci udržitelnho rozvoje v CERGE UK investujem do vybavení a infrastruktury, využíváme online nástroje pro výuku, pořádáme virtuální dny otevřených dveří, máme mnoho zájemců o studium ze zahraničí.


Věda a výzkum

  • Téma udržitelného rozvoje je nedílnou součástí moderní ekonomie. Promítá se tedy jak ve výuce, tak ve výzkumu, a to napříč různými oblastmi: problematikou alokací zdrojů počínaje a doporučením pro vládní a hospodářské politiky konče. CERGE UK se tudíž ve výzkumu věnuje mnoha problémům, které s oblastí trvale udržitelného rozvoje přinejmenším nepřímo souvisí a má velký potenciál tuto oblast zájmu rozvíjet, pokud by na to byly vyčleněny zdroje. Nicméně výzkumu, který by se explicitně zaměřoval na toto téma, jsme se v posledních letech věnovali v menším rozsahu. Z našich kmenových výzkumníků se jím nejvíce zabývá doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D., která se mimo jiné věnuje výzkumu souvislostí mezi znečišťováním, klimatickou změnou a migrací. Za zmínku stojí rovněž výzkum Rhity Simorangkir, Ph.D., která se věnovala tématu odlesňování v rozvojových zemích.


    Některá témata související s životním prostředím, jako elektromobilita, emise skleníkových plynů či postoje vůči klimatickým politikám, byla rovněž předmětem popularizačně orientovaných analýz v rámci našeho think tanku IDEA. V oblasti výuky je třeba zdůraznit rostoucí využívání on-line nástrojů, a to nejenom v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, ale i dlouhodobé investice do infrastruktury. Pro tyto účely můžeme například využívat nově otevřený Digital Media Center, který poskytuje učebnu vybavenou nejnovějšímu technologiemi pro pořádání konferencí, seminářů a výuky na dálku. Online technologie jsou využívány i při získávání nových studentů. Vzhledem k vysokému počtu studentů ze zahraničí jsme Dny otevřených dveří nahradili Virtuálními dny otevřených dveří, ve kterých si zájemci o studium mohou prohlédnout naši budovu a získat všechny potřebné informace bez nutnosti přicestovat.


    V posledních 5 letech byla rekonstruována střecha budovy a částečně i systém vzduchotechniky a klimatizace. V tomto roce proběhne rekonstrukce systému vytápění na základě dlouhodobější analýzy a s tím spojené žádosti o dotaci. Z těchto kroků plyne významné snížení energetické náročnosti všech činností ústavu i vyšší uživatelský komfort. Byla instalována sběrná místa pro použité baterie a vylepšen systém sběru recyklovatelných materiálů.

    CERGE UK | O nás - CERGE-EIPoslední změna: 24. květen 2021 20:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám