Husitská teologická fakulta

"Naše fakulta podporuje koncept informační společnosti jako jednoho z nástrojů udržitelného rozvoje maximálním využíváním komunikačních a informačních technologií. Snažíme se též o vytvoření příznivého prostředí pro studenty a zaměstnance tak, abychom dokázali uspokojit jejich potřeby, a zároveň udržujeme rozvoj fakulty v rozumných mezích. Třídění odpadu a obdobné konkrétní aktivity jsou samozřejmostí. Problematika udržitelného rozvoje včetně tématu rovnosti žen a mužů v teologii a církevní praxi je začleněna do studijních oborů v rámci relevantních předmětů sociálního, pedagogického a teologického zaměření. V rámci mezináboženského dialogu chápeme udržitelný rozvoj jako jedno z klíčových a diskutovaných témat."

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. děkanka Husitské teologické fakulty

Studium

Na HTF se problematika udržitelného rozvoje zatím neodráží ve specializovaných kurzech věnovaných tomuto tématu. Nicméně programy teologie, filozofie a religionistiky mají v této oblasti vlastní potenciál, protože do jejich zájmové oblasti spadá také studium různých historických i současných forem udržitelného životní stylu. Někteří akademičtí pracovníci HTF se zabývají např. studiem environmentálního aktivismu a jeho souvislostí s novými náboženskými hnutími, jiní křesťanskou askezí a formami dobrovolné skromnosti v židovské a křesťanské tradici i v tradici jiných historických náboženských směrů. Poslední změna: 27. květen 2021 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám