Pedagogická fakulta

 • Environmentální výzkum

  Realizátor: Centrum ekologické výchovy a vzdělávání (CEVV, http://cevv-uk-pedf-blog.cz/)při katedře Biologie a environmentálních studií


  • Projekty:

   • Environmentální výzkum (Progres Q 16, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – člen rady)

   • Prvouk 02 Environmentální výzkum (PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – člen rady)

   • TAČR Éta, 2019-2021 – Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu (PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., dohoda pod PF UJEP)

   • TAČR (TB050MZP001) – Environmentální kompetence dětí (úspěšně ukončen PhDr. Kateřinou Jančaříkovou, PhD.)


 • Udržitelný rozvoj jako předmět pedagogické přípravy

  Realizátor: Katedra preprimární a primární pedagogiky


  • Projekt:

   • Globální rozvojové vzdělávání (GRV) a osvěta veřejnosti pro období 2018–2030. Východiskem je Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, jejíž cíle jsou integrovány do konceptu globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV), jehož zařazení do studijních plánů a výuky budoucích učitelů projekt podporuje. Projekt uzavřený v roce 2019 usiloval o přípravu takových podmínek pro implementaci principů a témat GRV, které by v důsledku posílily občanskou angažovanost a změnily spotřebitelské chování v duchu udržitelného rozvoje. U budoucích učitelů a následně i jejich žáků je zde cílem povzbuzení zájmu o udržitelný rozvoj jak v lokálním, tak i národním a globálním měřítku. Výsledky projektu podporují začleňování témat udržitelného rozvoje, změny klimatu, šetrného přístupu k přírodním zdrojům, celkové ochrany životního prostředí a biodiverzity do studijních plánů a výuky budoucích učitelů. Cílem projektu je i prohloubení kritického porozumění příčin a následků celosvětové chudoby a nerovnosti s důrazem na osobní, místní, státní i celosvětovou propojenost.


 • Udržitelný rozvoj ve vědecké přípravě studentů učitelství

  Realizátor: Katedra chemie a didaktiky chemie ve spolupráci univerzitou v Jyväskylä


  • Projekt:

   • Mobilita, publikace, workshop k integraci předmětu výzkumu do badatelské a projektové výuky.


 • Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie na školách

  Realizátor: Katedra chemie a didaktiky chemie


  • Projekt:

   • TAČR BEDOX – koresponduje se záměry udržitelného rozvojePoslední změna: 22. květen 2021 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám