Centrum pro teoretická studia


 • Trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti je přímou součástí odborného zaměření centra, a sice v rámci řešení našeho institucionálního programu Progres:

  Progres (Q50) –Transdisciplinární výzkum antropocénu (koordinátor programu: Doc. Petr Pokorný). Témata analyzovaná a diskutovaná v rámci tohoto projektu přímo souvisejí s impaktem člověka na přírodní prostředí a vývoj klimatu. V rámci projektu jsou rozvíjeny teorie trvale udržitelného rozvoje lidských komunit na planetě ve vztahu k měnícím se podmínkám celého spektra světových ekosystémů. Na podzim roku 2020 byla připravena do tisku na toto téma rozsáhlá kolektivní monografie s titulem ANTROPOCÉN (editoři P. Pokorný a D. Storch, nakl. Academia), k jejíž tvorbě přispěla velká část členů CTS.

 • Vztah člověka k vývoji klimatu a k přírodnímu prostředí je nedílnou součástí dalších grantových projektů řešených v rámci CTS

  • Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II  

   2018–2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/SCI/005 

   Vedoucí řešitelského týmu za CTS: Prof. David Storch

   Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity

  • Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti   

   2018–2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025 

   Vedoucí řešitelského týmu za CTS: Dr. Karolína Pauknerová

   Centrum pro teoretická studia

  • Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva

   2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X, hlavní řešitel: Prof. David Storch

   Centrum pro teoretická studia

  • Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost 

   2017–2019, GAČR 17-07851S, hlavní řešitel: Doc. Petr Pokorný

   Centrum pro teoretická studia

  • Přednášky které přímo, nebo v širších souvislostech zohledňují vztah člověka k přírodnímu prostředí a podmínky pro zajištění trvalé udržitelnosti civilizačního vývoje. 

   • Workshop: Fire and the Anthropocene: A Long Term Perspective on Ecological Creativity, Kananaskis Field Station, University of Calgary,

    Kanada, 25. – 28. 9. 2019 (Petr Pokorný; Jan Turek; CTS jako spolupořadatel). 

   • Seminář: Rudolphův seminář kvartérní paleoekologie, PřF UK, Praha (garant: Petr Pokorný spolu s P.Kunešem).

   • Spolupráce na přednášce: Ekologie člověka v kvartéru (garant P. Šída) na Katedře antropologie, PřF MU, Brno (přednáší Petr Pokorný).

 • CTS kvalitně medializuje problém trvale udržitelného rozvoje. To dokládá dlouhá řada veřejných vystoupení jeho členů v médiích a na přednáškách pro odbornou i laickou veřejnost – jde zejména o pravidelná vystoupení Prof. Davida Storcha a Doc. Petra Pokorného.  

  Prof. David Storch je zároveň místopředsedou České společnosti pro ekologii, která k tématům udržitelného rozvoje opakovaně zaujímá veřejná stanoviska a organizuje pravidelnou konferenci.


 • Opatření v instituci 

  Institut péče řádného hospodáře vyžaduje, aby byl majetek instituce spravován řádně a aby byl dále zhodnocován. Je však zřejmé, že environmentální opatření nepřináší okamžitý zisk a v mnoha případech majetek nezhodnocují, naopak se mohou zdát ekonomicky neproduktivní. Jsme ale hluboce přesvědčeni, že jde o nezbytnou investici do budoucnosti a trvalé udržitelnosti života. S tím také souvisí dlouhodobě prosazovaná environmentální politika CTS. 

  CTS nepředstavuje svou aktivitou primárního znečišťovatele životního prostředí, o to více se ale může zaměřit na institucionální zvyky a pravidla životního stylu, který ve svém důsledku přináší závažné dopady na ekosystém.  

  V úrovni každodenního fungování instituce a zvyklostí pracovního kolektivu jsou v CTS uplatňována následující opatření: 

  • Postupná výměna dosluhujících světelných zdrojů za nízkoenergetické. 

  • Užívání dávkovače pitné vody a úplné vyloučení jednorázových plastových nádob. 

  • Důsledné třídění a recyklace plastů a papírového odpadu. 

  • Maximální upřednostnění práce s elektronickými dokumenty, minimalizace tisku a druhotné užití makulatury. 

  • Počítače, tiskárny a kopírky důsledně přepínáme do úsporného režimu a s výjimkou serveru vypínáme při odchodu. 

  • Tam, kde lze nahradit cestování a osobní účast na jednáních, upřednostňujeme internetový přenos(týká se například konkurzů na postdoktorandská místa po SKYPE pro zahraniční účastníky). 

  • V přepravě na služební cesty jsou jednoznačně upřednostňována vlaková spojení. 

  • Ke každodenní dopravě do zaměstnání využívají zaměstnanci téměř výhradně hromadnou dopravu, kola, ve dvou případech elektromobil.

  • Zimní teplotu v prostorách CTS udržujeme v nízkých mezích, striktně pod 22 °C. 

  • Při úklidu prostor CTS preferujeme čisticí prostředky na ekologicky šetrné bázi. 

  • Zcela jsme vyloučili jednorázové laboratorní pomůcky a materiál.

  • Používání myčky nádobí (A+++) s výraznou úsporou vody. Poslední změna: 22. květen 2021 15:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám