• Aktuality

Aktuality

6. února 2023

Vyjádření Univerzity Karlovy k podnětu ombudsmance UK

Vedení Univerzity Karlovy je hluboce znepokojeno podnětem, kterým se v současné době zabývá ombudsmanka UK (PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.). Univerzita Karlova (UK) hodlá situaci řešit s razancí, ale i vysokou citlivostí, kterou stávající situace na Fakultě humanitních studií UK (FHS UK), resp. podezření na nevhodné chování, vyžaduje. Zde prohlášení děkanky FHS UK Ing. Pětové. UK zdůrazňuje, že neakceptuje žádné formy sexualizovaného a genderově podmíněného obtěžování a násilí a nebude takové chování za žádných okolností tolerovat. Univerzita samozřejmě, trvale a neochvějně trvá na neustálé kultivaci akademického prostředí a vyzývá všechny své členky a členy, aby se společně zasadili o bezpečné prostředí pro všechny.


Aktuální podnět, který podaly studentky FHS UK, nyní řeší univerzitní ombudsmanka, PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., v úzkém kontaktu s vedením UK, vedením FHS UK. Na rektorátu UK vznikla poradní komise, složená z nezávislých expertů UK a vedení FHS UK. Její zasedání minulý týden vedlo kromě jiného k doporučení, aby děkanka FHS UK dočasně odstavila dotčené pedagogy z výuky a zkoušení, a to jak v zájmu studujících, tak samotných vyučujících. Děkanka tento návrh přijala a učitele z výuky odvolala.


Výstupem činnosti poradní komise bude doporučení k řešení podnětu, které bude předáno vedení UK a FHS UK. Doporučení k dalšímu postupu mohou být rovněž adresována samotným studujícím, kteří podnět podali. Pro řešení složitějších případů, jako je tento, se využívá lhůty 60 dní od podání podnětu.


Dokladem aktivního přístupu vedení UK v oblasti bezpečných vztahů je právě zřízení postu ombudsmana od ledna 2023, ale i obdobných pozic, které dříve vznikly či aktuálně vznikají na 1. lékařské a 2. lékařské fakultě, na Právnické fakultě, Filozofické fakultě, Fakultě sociálních věd, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové či Pedagogické fakultě UK.


Na svých webových stránkách univerzita již před časem zveřejnila text o prevenci sexuálního obtěžování shrnující základní principy, které budou na univerzitě naplňovány, a také postup pro případ, že se zaměstnanec/zaměstnankyně či student/studentka UK se sexuálním obtěžováním setká. Univerzita nyní opět všechny své členky a členy na tyto texty upozorňuje a apeluje na dodržování takových vzorců chování, které jsou založeny na vzájemném respektu, ohleduplnosti a úctě.


Univerzita Karlova prostřednictvím svého Centra Carolina uspořádala také workshopy ve spolupráci se spolkem Konsent, které se věnovaly sexuálnímu obtěžování ve vysokoškolském prostředí, a to z pohledu studujících i zaměstnanců. Akce i veřejná debata organizovaná spolkem Konsent měly kladnou odezvu. Právnická a nově také Filozofická fakulta UK využívají platformu Nenech to být, kde lze nahlásit problémy, například i sexualizované násilí. O činnosti Centra Carolina v oblasti sexualizovaného chování více například v textu UK Fora.


V činnosti na podporu zdravých respektujících vztahů se nyní univerzita připravuje překročit další, tentokrát národní hranice. V červnu 2023 se stane hostitelskou institucí pravidelné mezinárodní konference vysokoškolských ombudsmanů asociace ENOHE. Jejím prostřednictvím chce načerpat příklady dobré praxe od evropských a světových univerzit a tak také dostat jedinečnou příležitost vytvořit prostor pro odbornou diskuzi k tomuto tématu v domácích podmínkách.


Vedení univerzity apeluje na všechny, kteří se potkali se sexualizovaným chováním, omezováním a diskriminací, ať kontaktují fakultní ombudsmany, odpovědné členy vedení fakult či ombudsmanku UK! Vedení UK je připraveno plně a komplexně řešit všechny podněty a přikládá této činnosti zcela zásadní prioritu.


Vyjádření Univerzity Karlovy k podnětu ombudsmance UK (.pdf)


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám