Univerzita Karlova má od 1. 1. 2023 svou ombudsmanku

Na Univerzitě Karlově vznikla nově pozice ombudsmana UK. Od 1. ledna 2023 tuto funkci vykonává PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., na kterou se mohou studentky, studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci UK písemně obracet s nejrůznějšími podněty týkajícími se například nevhodného zacházení na univerzitě.


Nová pozice byla zavedena zejména z preventivních důvodů, aby pomohla předcházet nežádoucím situacím a umožnila komukoliv z akademické obce otevřeně a včas mluvit o případných vznikajících problémech. Ombudsman je při tom povinen zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a které by mohly vést k identifikaci autorů podnětu či jiných citlivých informací. Záměrem je tak především umožnit všem na univerzitě otevřeně poukázat na možné problémy, aniž by se dotyčný musel obávat jakéhokoliv postihu či negativních reakcí vůči své osobě. Úkolem ombudsmana bude také formulování doporučení k systémovému ovlivňování podmínek, které se vztahují zejména k rovnému zacházení.


„Pozice ombudsmana je v tak velké instituci, jako je Univerzita Karlova, velmi potřebná. Některé naše fakulty již svého ombudsmana či ombudsmanku mají, ale i přesto je dle mého názoru nutné, aby zde byla osobnost pro celou univerzitu, která bude vždy ochotna zabývat se zejména mezilidskými problémy, které jsou pro správné fungování a jednotu instituce stejně tak důležité jako ty profesní nebo studijní. Tento člověk by měl být především svědomitý, nehodnotící a se schopností naslouchat. Jsem přesvědčená, že naše nová ombudsmanka doktorka Šámalová těmito vlastnostmi disponuje a pro tuto práci byla vynikající volbou. Dopřejme jí nyní, prosím, oněch tradičních 100 dnů ve funkci, aby měla příležitost se  plně seznámit s agendou a mohla nastartovat tuto nezbytnou funkci v univerzitním prostředí,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
„Pozici ombudsmana přijímám se vší pokorou, vážností a závazkem ke studentům, akademikům a dalším osobám, které mají k univerzitě obdobný vztah. Domnívám se, že zohledňování jejich sociálních potřeb stejně jako vytváření příznivých podmínek pro naplňování jejich práv je základní podmínkou úspěšného studia, resp. plnění pracovních povinností. Při výkonu pozice ombudsmana využiji nejen svou odbornost kotvenou v pomáhajících profesích, ale také své dosavadní bohaté zkušenosti z práce se zranitelnými skupinami osob,“ dodává ke své nové funkci ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová.


Pro Univerzitu Karlovu je vznik této nové funkce zcela zásadní a dává jasný signál, jakým směrem se chce ubírat. S tím souvisí i fakt, že se v červnu 2023 UK stane hostitelskou institucí pravidelné mezinárodní konference vysokoškolských ombudsmanů asociace ENOHE. Vysokoškolské prostředí České republiky tak dostane jedinečnou příležitost seznámit se s dobrou praxí jednotlivých evropských i dalších států a vytvořit prostor pro odbornou diskuzi k tomuto tématu. 


Pozice ombudsmana Univerzity Karlovy je obsazována rektorkou či rektorem univerzity na základě otevřeného výběrového řízení a po vyjádření Akademického senátu univerzity. Do této nové pozice je osoba volena na dobu tří let s možností jednoho znovuzvolení. Ombudsmanovy závěry mají doporučující charakter a nejedná se tedy o náhradu rozhodování jiných orgánů. Práva a povinnosti vyplývající z této funkce definuje Opatření rektora č. 28/2022.


KONTAKT

Kontaktovat novou ombudsmanku UK můžete prostřednictvím e-mailu:
Poslední změna: 1. únor 2023 16:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám