• Aktuality

Aktuality

17. listopadu 2023

Důležité je milovat obor. Ceny Arnošta z Pardubic míří na medicíny

U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková udělila Ceny Arnošta z Pardubic. Na slavnostním setkání ve Velké aule Karolina si je 17. listopadu večer převzaly jako vynikající vyučující profesorka Jarmila Heissigerová z 1. lékařské fakulty UK a za vzdělávací počin Inovace výuky embryologie pro lékařské fakulty devítičlenný tým z Lékařské fakulty v Plzni pod vedením profesora Zbyňka Tonara.


Rektorka UK Milena Králíčková.
Rektorka UK Milena Králíčková.


Ceny Arnošta z Pardubic jsou určeny akademickým pracovníkům UK za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování vzdělávací činnosti. O udělení cen rozhoduje rektorka na základě doporučení devítičlenné poroty v čele s prorektorkou pro studijní záležitosti Markétou Martínkovou.


Prorektorka pro studijní záležitosti Markéta Martínková.
Prorektorka pro studijní záležitosti Markéta Martínková.


„Ocenění pro kvalitní vysokoškolské vyučující není nikdy dost. V minulosti se možná na kvalitu vysokoškolského vzdělávání až tolik nehledělo. To se ale snažíme změnit a podporovat kvalitní vysokoškolské pedagogy a pedagožky. Chceme, aby se dobří vyučující vzájemně inspirovali, přinášeli inovativní prvky do výuky, uměli nadchnout studující pro obor a předat svoje dovednosti dalším generacím. Takové vyučující nebo jejich projekty pak rádi podpoříme a oceníme. Smyslem ceny je také inspirovat mladé kolegy a kolegyně, aby se nebáli učit,“ věří prorektorka Markéta Martínková.

Znát svůj obor a milovat ho

Cenu Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující nebo vyučujícího letos získala oftalmoložka a profesorka 1. lékařské fakulty UK Jarmila Heissigerová, která je aktivně zapojená do výuky studujících magisterských lékařských oborů i doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky a Farmakologie a toxikologie. Spolu s dalšími kolegy se podílí na tvorbě webového portálu EDUVID pro výuku očního lékařství, který navazuje na úspěšnou učebnici Oftalmologie, za níž získala v roce 2019 cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


Zleva prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání Jan Polák, oceněná Jarmila Heissigerová, prorektorka pro studijní záležitosti Markéta Martínková a rektorka UK Milena Králíčková.
Zleva prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání Jan Polák, oceněná Jarmila Heissigerová, prorektorka pro studijní záležitosti Markéta Martínková a rektorka UK Milena Králíčková.


Profesorka Heissigerová má skvělé mezinárodní vědecké renomé. Je autorkou téměř šedesáti impaktovaných vědeckých publikací zaměřených převážně na problematiku nitroočních zánětů. Její práce byly podle Web of Science citovány více než osmsetkrát a její H-index je 17. Nadšení pro vědu i výuku, které šíří, kvitují také její studenti a studentky, od nichž každoročně dostává mimořádně kladnou zpětnou vazbu.„Být učitelem na vysokoškolském klinickém pracovišti vyžaduje mnoho úrovní výuky – přednášky a stáže mediků, vedení studentů v doktorských programech a výuka mladých kliniků na pracovišti kliniky. Každá tato úroveň vyžaduje něco jiného, a přece si troufám tvrdit, že pro úspěch a zaujetí těch, co poslouchají, jsou hlavní dvě ingredience: znát svůj obor a milovat ho. Nadšení se potom automaticky přenáší dál. Mám štěstí, že svůj obor opravdu miluji a myslím, že i když už o něm něco málo vím, do konce života se budu sama stále učit,“ usmívala se vyznamenaná profesorka Jarmila Heissigerová.

Kvalitnější výuka i díky sociálním sítím

Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající vzdělávací počin získal devítičlenný tým vyučujících z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni pod vedením profesora Zbyňka Tonara za projekt Inovace výuky embryologie pro lékařské fakulty dle zásad „evidence-based teaching“ a pro kompatibilitu s 4EU+ Shared Courses. .


Oceněný tým z Lékařské fakulty v Plzni si bohužel do Karolina nemohl přijít pro ocenění v kompletní sestavě. Tři jeho členové onemocněli.
Oceněný tým z Lékařské fakulty v Plzni si bohužel do Karolina nemohl přijít pro ocenění v kompletní sestavě. Tři jeho členové onemocněli.


„Jde nám především o transparentní výsledky učení pro efektivnější přípravu a mezinárodní kompatibilitu předmětu. Vytváříme prvky aktivního učení s pravidelným formativním hodnocením a bezprostřední zpětnou vazbou, YouTube a instagramové kanály s mnoha desítkami živě kreslených výukových schémat pro samostudium. Zpřístupňujeme digitalizované skeny embryologických preparátů. Náš docent Jan Nevoral garantuje také dvojjazyčně vyučovaný volitelný předmět Aplikovaná embryologie s tématikou asistované reprodukce, novinek léčby neplodnosti, bioetických problémů, mechanismů vrozených a vývojových vad a histogeneze orgánů plodu,“ vysvětlil profesor Zbyněk Tonar, který v roce 2018 obdržel také cenu Wernera von Siemense v kategorii pedagogických pracovníků. O tom, jak vypadá výuka profesora Zbyňka Tonara a jeho týmu, i jeho detailnější profil, si můžete přečíst v článku magazínu UK Forum.

Paedagogium – platforma, která učí učit

Letos se udělovaly prestižní univerzitní Ceny Arnošta z Pardubic již poosmé. Název nesou po prvním českém arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic, který byl zároveň prvním kancléřem pražské univerzity. Jejich udělováním Univerzita Karlova podporuje a motivuje kvalitní vysokoškolské vyučující a výukové počiny. O tom, že UK není úroveň výuky lhostejná, svědčí i vznik celouniverzitního platformy Paedagogium, jejíž rozvoj má na starosti člen kolegia rektorky David Hurný.


David Hurný pečuje o rozvoj univerzitní platformy Paedagogium.
David Hurný pečuje o rozvoj univerzitní platformy Paedagogium.


„Paedagogium je poradní orgán vedení univerzity v oblasti pedagogických dovedností, a především pak platforma, kde dochází ke spoluvytváření, sdílení a vzájemné inspiraci, která vede ke zlepšení výuky a profesnímu růstu akademických pracovníků UK," vysvětlil David Hurný. Více o poslání Paedagogia se dozvíte ZDE. V pondělí 13. listopadu v této souvislosti pořádala UK první mezinárodní konferenci, která se na rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků zaměřovala. Více o konferenci si přečtěte v reportáži magazínu UK Forum.


Ceny Arnošta z Pardubic se letos udělovaly již poosmé. Přehled dříve vyznamenaných naleznete ZDE.


TEXT: Helena Zdráhalová

FOTO: Michal Novotný, Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám