Cena Arnošta z Pardubic

Dne 7. 1. 2016 byl kolegiem rektora schválen Statut Ceny Arnošta z Pardubic, který byl ukotven v Opatření rektora č. 1/2016 s účinností od 1. 2. 2016.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.

Složení komise pro udělení Ceny Arnošta z Pardubic

 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. - předsedkyně

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

 • prof. PhDr. Marie Bořek – Dohalská, DrSc.

 • prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

 • prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

 • doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.

 • doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Ocenění v předchozích ročnících

2022 - 7. ročník

 • Vyučující: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. – FaF

 • Počin: organizace online semináře International Seminar on Jerusalem in Archaeology and in the Old Testament (prof. Mgr. Filip Čapek, Ph.D.) – ETF


2021 - 6. ročník

 • Vyučující: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. – 1. LF

 • Počin: Online vzdělávací program Introduction to Evidence-based Prevention (doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.) – 1. LF


2020 - 5. ročník

 • Vyučující: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. – PřF

 • Počin:

 •   a. 

  Interpretační kurzy (Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.) – FF

    b. 

  Kolektiv katedry učitelství a didaktiky chemie za vytvoření interaktivní periodické tabulky prvků (RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.) – PřF


2019 - 4. ročník

 • Vyučující: prof. PhDr. Blanka Řichová, CSc. – FSV

 • Počin:

 •   a. 

  vytvoření moderní e-learningové formy-MOOC (doc. PharmDr. P. Mladěnka, Ph.D., PharmDr. J. Pourová, Ph.D., PharmDr. M. Vopršalová, CSc., Mgr. L. Applová – FaF, doc. MUDr. M. Adamcová, Ph.D., doc. PharmDr. M. Štěrba, Ph.D. – LF HK)

    b. 

  Společný kurz University of Cambridge a Univerzity Karlovy „Cambridge Lectures in Economic History“ (doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.) – FSV


2018 - 3. ročník

 • Vyučující: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – 3. LF

 • Počin: Katedra didaktiky – Aktivity podporující učitele fyziky a rozvoj fyzikálního vzdělávání na školách – MFF2017 - 2. ročník

 • Vyučující:

 •   a. 

  prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. – PedF

    b. 

  prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (in memoriam) – PřF

 • Počin: Program Street Law – zažít právo jinak, tým 25 studentů a absolventů PF UK vedený JUDr. Mgr. Michalem Urbanem, Ph.D.


2016 - 1. ročník

 • Vyučující: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. – FHS

 • Počin:

 •   a. 

  SIM (Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc., Prof. MUDr. O. Kittnar, CSc., MUDr. M. Mlček, Ph.D., MUDr. P. Mlčková, Ph.D.) – 1. LF

    b. 

  Československo 38-89 (Mgr. V. Šisler, Ph.D., Mgr. J. Gemrot, Mgr. C. Brom, Ph.D., Mgr. K. Činátl, Ph.D., Mgr. J. Pinkas) – FF ve spolupráci s MFF


Poslední změna: 21. listopad 2022 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám