Cena Arnošta z Pardubic

Dne 7. 1. 2016 byl kolegiem rektora schválen Statut Ceny Arnošta z Pardubic, který byl ukotven v Opatření rektora č. 1/2016 s účinností od 1. 2. 2016.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.

Složení komise pro udělení Ceny Arnošta z Pardubic

 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. - předsedkyně

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

 • prof. PhDr. Marie Bořek – Dohalská, DrSc.

 • prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

 • prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

 • doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.

 • doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Ocenění v předchozích ročnících

2023 - 8. ročník

 • Vyučující: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA– 1. LF

 • Počin: kolektiv vyučujících Ústavu histologie a embryologie za inovaci výuky embryologie pro lékařské fakulty (doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D., Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D., Ing. Jiřina Havránková, MUDr. Věra Křížková, Ph.D., RNDr. Alena Němečková, CSc., MUDr. Lenka Vaňková, Mgr. Tereza Blassová, Ph.D., MUDr. Anna Malečková, Ph.D., prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.) – LF Plzeň


2022 - 7. ročník

 • Vyučující: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. – FaF

 • Počin: organizace online semináře International Seminar on Jerusalem in Archaeology and in the Old Testament (prof. Mgr. Filip Čapek, Ph.D.) – ETF


2021 - 6. ročník

 • Vyučující: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. – 1. LF

 • Počin: Online vzdělávací program Introduction to Evidence-based Prevention (doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.) – 1. LF


2020 - 5. ročník

 • Vyučující: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. – PřF

 • Počin:

 •   a. 

  Interpretační kurzy (Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.) – FF

    b. 

  Kolektiv katedry učitelství a didaktiky chemie za vytvoření interaktivní periodické tabulky prvků (RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.) – PřF


2019 - 4. ročník

 • Vyučující: prof. PhDr. Blanka Řichová, CSc. – FSV

 • Počin:

 •   a. 

  vytvoření moderní e-learningové formy-MOOC (doc. PharmDr. P. Mladěnka, Ph.D., PharmDr. J. Pourová, Ph.D., PharmDr. M. Vopršalová, CSc., Mgr. L. Applová – FaF, doc. MUDr. M. Adamcová, Ph.D., doc. PharmDr. M. Štěrba, Ph.D. – LF HK)

    b. 

  Společný kurz University of Cambridge a Univerzity Karlovy „Cambridge Lectures in Economic History“ (doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.) – FSV


2018 - 3. ročník

 • Vyučující: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – 3. LF

 • Počin: Katedra didaktiky – Aktivity podporující učitele fyziky a rozvoj fyzikálního vzdělávání na školách – MFF


2017 - 2. ročník

 • Vyučující:

 •   a. 

  prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. – PedF

    b. 

  prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (in memoriam) – PřF

 • Počin: Program Street Law – zažít právo jinak, tým 25 studentů a absolventů PF UK vedený JUDr. Mgr. Michalem Urbanem, Ph.D.


2016 - 1. ročník

 • Vyučující: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. – FHS

 • Počin:

 •   a. 

  SIM (Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc., Prof. MUDr. O. Kittnar, CSc., MUDr. M. Mlček, Ph.D., MUDr. P. Mlčková, Ph.D.) – 1. LF

    b. 

  Československo 38-89 (Mgr. V. Šisler, Ph.D., Mgr. J. Gemrot, Mgr. C. Brom, Ph.D., Mgr. K. Činátl, Ph.D., Mgr. J. Pinkas) – FF ve spolupráci s MFF


Poslední změna: 2. duben 2024 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám