Cena Arnošta z Pardubic

Dne 7. 1. 2016 byl kolegiem rektora schválen Statut Ceny Arnošta z Pardubic, který byl ukotven v Opatření rektora č. 1/2016 s účinností od 1. 2. 2016.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.

Složení komise pro udělení Ceny Arnošta z Pardubic

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - předsedkyně

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

 • prof. PhDr. Marie Bořek – Dohalská, DrSc.

 • prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

 • prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

 • doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.

 • ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Kontakt

Mgr. Zuzana Špuláková – referentka OSZS

e-mail:

Ocenění v předchozích ročnících

2016

 • Vyučující: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Fakulta humanitních studií

 • Počin:

    a. 

  SIM (Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc., Prof MUDr. O. Kittnar, CSc., MUDr. M. Mlček, Ph.D., MUDr. Ph.D. P. Mlčková) - 1. LF

    b. 

  Československo 38-89 (Mgr. V. Šisler, Ph.D., Mgr. J. Gemrot, Mgr. C. Brom, Ph.D., Mgr. K. Činátl, Ph.D. Mgr. J. Pinkas) – FF ve spolupráci s MFF

2017

 • Vyučující:

    a. 

  prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.- PedF

    b. 

  prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. in memoriam - PřF

 • Počin: Program Street Law – zažít právo jinak, tým 25 studentů a absolventů PF UK vedený JUDr. Mgr. Michalem Urbanem, Ph.D.

2018

 • Vyučující: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - 3. LF

 • Počin: Katedra didaktiky - Aktivity podporující učitele fyziky a rozvoj fyzikálního vzdělávání na školách - MFF
Poslední změna: 2. říjen 2019 15:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám