• Aktuality

Aktuality

24. listopadu 2023

Zahalte se do oranžové. UK podporuje kampaň OSN proti násilí na ženách

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 25. listopad Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. U příležitosti tohoto dne se koná šestnáctidenní celosvětová kampaň Orange the World, jejímž cílem je upozornit na genderově podmíněné násilí páchané na ženách. Tuto kampaň plně podporuje také UK, která se do celosvětové iniciativy zapojí pořádáním řady akcí otevřených široké veřejnosti.


Koordinátorka agendy rovných příležitostí na UK Iveta Bayerová uvádí diskuzi, v níž společně hovořily Irena Smetáčková, Branislava Marvánová Vargová, Daniel Bartoň a Eva Oliva (zleva).
Koordinátorka agendy rovných příležitostí na UK Iveta Bayerová uvádí diskuzi, v níž společně hovořily Irena Smetáčková, Branislava Marvánová Vargová, Daniel Bartoň a Eva Oliva (zleva).


První z nich se na Karlovce konala už 24. listopadu. Na panelové diskuzi na téma Role univerzit v prevenci genderově podmíněného násilí vystoupily předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a zároveň vedoucí poradenského centra ROSA Branislava Marvánová Vargová, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedkyně Rady pro rovné příležitosti UK docentka Irena Smetáčková (Pedagogická fakulta UK). V univerzitní radě působí také další diskutující, a to advokát Daniel Bartoň (Evangelická teologická fakulta UK). Pohled studujících v diskuzi přiblížila zástupkyně Iniciativy Nahlas Eva Oliva, která zároveň působí v Národním kontaktním centru gender a věda, oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR.Páteční setkání a celou šestnáctidenní kampaň, jejímž symbolem je oranžová barva (z toho důvodu se také Karolinum 25. listopadu večer rozzáří touto barvou), zahájily rektorka UK profesorka Milena Králíčková. „Mělo by být samozřejmé, že naše společnost je bezpečná, naše univerzita je bezpečná, že naše fakulty vytvářejí bezpečné prostředí pro všechny. Chtělo by se na to říct, že všichni pro to dělají všechno, ale bohužel to tak není. Chci vám poděkovat, že jste dnes přišli, abychom se tomuto tématu věnovali a společně nad ním přemýšleli, pro mě je to ohromně důležité. V uplynulém roku a tři čtvrtě, kdy mám tu čest vést UK, jsme udělali celou řadu věcí, které naši univerzitu směrem k bezpečnému prostředí krůček po krůčku posouvají. Jsem velice ráda, že máme Radu pro rovné příležitosti. Díky tomu, že do rady vtahujeme zástupce ze všech fakult, daří se snad s touto iniciativou proniknout do všech stran,“ zdůraznila rektorka UK a vyzdvihla také práci univerzitní ombudsmanky Kateřiny Šámalové, která tuto nově zřízenou pozici na úrovni celé univerzity zastává od začátku letošního roku (velký rozhovor s Kateřinou Šámalovou vyšel v první polovině letošního roku v magazínu UK FORUM. Přečíst si jej můžete ZDE).


Rektorka UK Milena Králíčková.
Rektorka UK Milena Králíčková.


Na slova rektorky navázala zmocněnkyně vlády pro lidská práva a také absolventka Pedagogické fakulty UK Klára Šimáčková Laurenčíková. „Velmi si vážím, jaký je hodnotový narativ současného vedení UK, v osobě rektorky mají témata, v akademickém sektoru možná dlouhodobě až přehlížená, konečně podporu a váhu. Víme z mnoha dat a výzkumů, že genderově podmíněné násilí má nejen negativní etický dopad na kvalitu života naší společnosti, ale navíc má i velké ekonomické konsekvence. Z analýz, které jsme si pro Úřad vlády nechaly zpracovat, vyplývá, že roční dopady genderově podmíněného násilí jsou pro státní rozpočet 14,5 miliardy korun. Tento argument je třeba nahlas připomínat, aby bylo zřejmé, proč má nejenom etický, ale i ekonomický smysl posilovat jakékoliv osvětové a vzdělávací akce a preventivní programy, které mají pomoci v tom, aby se násilí v naší společnosti nerozšiřovalo, ale naopak sláblo,“ zdůraznila vládní zmocněnkyně, která také připomněla, že nesmíme bagatelizovat a podceňovat ani genderově podmíněné násilí, ke kterému dochází v kyberprostoru.


Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.


V následující diskuzi pak panelisti hovořili o řadě témat dotýkajících se problematiky genderově podmíněného násilí, tedy třeba i o tom, proč Česká republika stále neratifikovala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (takzvanou Istanbulskou úmluvu). V té souvislosti připomněli diskutující, že právě v tom, aby se téma přijetí Istanbulské úmluvy zbavilo nánosu dezinformací, by mohla hrát důležitou roli univerzita.Připomněli pak také, že v souvislosti s diskutovaným tématem se otevírá řada výzkumných témat, na kterých by mohli vědci a vědkyně UK pracovat. Výzkumů a validních dat, ze kterých by mohli třeba i politici vycházet při svém rozhodování a nastavování celého systému, je totiž stále nedostatek.


Na univerzitní půdě se pochopitelně hovořilo také o problematice ombudsosob a celkového nastavení bezpečného prostředí na vysokých školách. Do diskuze se pak zapojily i posluchačky z řad jiných univerzit, které sdílely zkušenosti s nastavováním tohoto systému na svých domovských školách.


Univerzita – místo pro aktivismus?


Během následujících dní bude UK pořádat několik dalších akcí, které se budou tématu genderově podmíněného násilí a postavení žen ve společnosti věnovat. Ve středu 6. prosince proběhne od 16 hodin ve Studijním klubu Celetná akce s názvem Univerzita – místo pro aktivismus? Probíhat bude formou panelové diskuse, v níž vystoupí filozof docent Michael Hauser (Pedagogická fakulta UK), vyučující genderových studií na Fakultě humanitních studií UK Petr Pavlík a studentka z téže fakulty Tatiana Chavalková Badurová. Diskusi bude moderovat už výše zmíněná docentka Irena Smetáčková.Poslední z akcí v rámci kampaně Orange the World se bude na UK bude konat v pátek 8. prosince od 17 hodin v Kampusu Hybernská. Zaměřená bude na práva žen v mezinárodním kontextu. Diskutovat na toto téma budou zahraniční vědkyně, které působí na UK. Diskuzi bude moderovat děkanka FHS UK docentka Věra Sokolová.


Celosvětová kampaň OSN Orange the World pak vyvrcholí 10. prosince, kdy je Mezinárodní den lidských práv.


TEXT: Helena Zdráhalová

FOTO: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám