• Aktuality

Aktuality


5. listopadu 2019

Projekt Connect4Children pomůže dětské klinické farmakologii

Mezinárodní projekt Connect4Children (c4c), k němuž se v roce 2017 připojila i Univerzita Karlova, je zaměřený na optimalizaci farmakologie v neonatologii a pediatrii při léčbě novorozenců i starších dětí. První výsledky českého týmu byly konzultovány v semináři na Albertově. Projekt by měl skončit v roce 2024.Mezinárodní projekt Connect4Children (c4c) je ambiciózní projekt, jehož úkolem je vytvořit vzdělávací systém v ČR a výhledově i na Slovensku v oblasti dětské klinické farmakologie.


Cílem projektu je, aby dětští pacienti byli léčeni s ohledem na svůj individuální vývoj (zralost pacienta). Léčivo je dávkováno i s přihlédnutím k základním životním funkcím každého malého pacienta; svou roli samozřejmě hraje i jeho aktuální hmotnost, věk a u novorozenců případná nedonošenost. „Pokud se lékař rozhodne např. pro léčbu antibiotiky, lze z pohledu infekce či bakterie vybrat nejvhodnější antibiotikum a správnou dávku, aby například nedošlo k poddávkování antibiotika a naopak. Výběr pak bude závislý i na vhodné kombinaci antibiotik a na případné interakci léčiva s výživou,“ upřesnila Pavla Pokorná z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN. Doktorka Pokorná je spolu s Ondřejem Slanařem, přednostou Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, hlavní řešitelkou projektu. K němu dále dodala: „Výsledky budeme hodnotit později. Teď pracujeme v týmu entuziastických kolegů z tuzemska i zahraničí na vybudování sítě klinických farmakologických pracovišť s jednotlivými odborníky z různých oborů. Právě tato síť pomůže v další fázi začlenit problematiku dětské klinické farmakologie více do výuky, pomůže edukaci v oboru dětské farmakologie a v neposlední řadě i jejímu praktickému využití.“ Právě o tom byl seminář, který se poslední říjnový den konal na Farmakologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN na Albertově.V roce 2018 byl projekt v České republice představen farmakologické, pediatrické a neonatologické společnosti. „Nejdále jsme ve spolupráci s Českou neonatologickou společností. S ní chceme co nejdříve začít pracovat nejprve na bázi edukace. Zároveň jsme byli centrem c4c vybráni pro spolupráci na dvou evropských multicentrických klinických studiích: léčbu cystické fibrózy a Kawasakiho onemocnění. Konkrétní postupy se ale ještě diskutují. Právě obě tyto choroby vyžadují u dětských pacientů optimalizaci farmakoterapie,“ popisuje dosavadní průběh Pavla Pokorná.


Přáním odborníků zapojených do projektu c4c je prohloubit zájem o dětskou klinickou farmakologii jak u odborných lékařů, tak u studentů, sester, farmakologů a farmaceutů. A v neposlední řadě zvýšit zájem např. praktických pediatrů. Spolupráce s praktickými pediatry bude zahájena dotazníkovou akcí na téma farmakologické protikřečové léčby u dětí do tří let věku. „Ale víme, že vše si žádá čas,“ říká dále Pokorná.Projekt, do kterého je dnes zapojeno celkem 19 evropských zemí, 34 akademických center a 10 komerčních partnerů, je realizován v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI2). Na jeho financování se podílí Evropská unie a evropský farmaceutický průmysl. Proto se nemohu nezeptat, zda je možné jít proti zájmu farmakologických společností, který se logicky jeví opačným: „Myslíme si, že ano. Ale proces je dlouhý a vyžaduje začít pregraduální a postgraduální výukou, edukací lékařů, studentů i rodičů,“ konstatuje Pavla Pokorná.


Do roku 2024 by díky projektu c4c měla v evropských zemích vzniknout síť klinických center, kde budou prováděna hodnocení pediatrické a neonatologické péče. Inovativní systém využívání léčiv bude prověřen i mnohem později... A to bude podle neonatologů a pediatrů to nejdůležitější!


Datum: 31. 10. 2019

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám