Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově nabídl širokou paletu zájmových a profesních vzdělávacích programů pro každý věk

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz11. října 2014 – Dnes, v sobotu 11. října 2014, uspořádala Univerzita Karlova Den celoživotního vzdělávání. V univerzitních prostorách byla návštěvníkům představena široká nabídka zájmových i profesních vzdělávacích programů, které nabízí zájemcům fakulty Univerzity Karlovy.


Kromě zájmových a profesních vzdělávacích programů byly též představeny programy pro cizince či programy, které umožňují vzdělávání prostřednictvím internetu. V rámci přednášek, které se uskutečnily během celého dne, se mimo jiné hovořilo o Univerzitě třetího věku, o využívání nových technologií ve výuce či e-learningu. Došlo i na témata on –line kurzů angličtiny a češtiny pro cizince.


Součástí akce byl  bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohli například podívat „pod pokličku“ projektu Vzdělávání po síti, v rámci kterého vědci UK prostřednictvím vysílání ČT 24 již více než dva roky poskytují veřejnosti nejnovější vědecké poznatky. Medici a pracovníci lékařské fakulty v Plzni předvedli, jak zašívat rány nebo jak správně resuscitovat. S Ústřední knihovnou UK si bylo možné procvičit logické myšlení a paměť například při skládání origami a absolventi Univerzity Karlovy měli možnost zapsat se do Klubu alumni UK. Po celý den fungoval i dětský koutek, který zajišťovali studentky a studenti Pedagogické fakulty UK. Dětem prostřednictvím poutavé interaktivní hry vysvětloval Karel IV. se svou chotí Blankou z Valois, jaké to je studovat na některé z vybraných fakult UK a ukázal jim, jak psát dopisy tajným písmem.


V minulém roce nabízela UK celkem 460  kurzů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo přes 19 000 osob. Další informace k celoživotnímu vzdělávání: http://www.cuni.cz/UK-6318.html.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám