Rektor Univerzity Karlovy přivítal prezidenta japonské univerzity v Kobe

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 16. října 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s prezidentem japonské univerzity v Kobe  panem Rieko Shimodou. Hovořili spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci obou univerzit při výměně studentů, tak o jejím dalším rozvoji do budoucna.


Oba představitelé ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci, která započala v roce 2006. Díky ní mohou studenti Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty UK i japonské univerzity vyjíždět na několik semestrů trvající výměnné pobyty.


Studenti Univerzity Karlovy mohou na Kobe University, která je jednou z nejlépe hodnocených japonských univerzit, studovat jak japonštinu, tak i společenskovědní obory. Je také nazývána kolébkou japonského vysokoškolského vzdělávání v oblasti ekonomie a podnikového řízení a byla vždy centrem japonských ekonomických studií. Japonské ministerstvo školství a vědy zde založilo Center of Excellence pro ekonomické a právní vědy. 


V současné době studuje na Univerzitě Karlově 17 japonských studentů a 25 stážistů, a to především na lékařských fakultách, filozofické a fakultě sociálních věd.Pan prezident Rieko Shimoda ujistil rektora UK profesora Tomáše Zimu, že je připraven podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi oběma univerzitami v dalších vědních oborech. Oba rektoři se domluvili na zvýšení počtu vzájemné výměny studentů v oblasti japonských studií. Z japonské strany je zájem o studium problematiky EU na UK.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám