Nakladatelství Univerzity Karlovy vydává k výročí 17. listopadu dvě publikace

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha, 10. listopadu 2014 - Nakladatelství Karolinum připravilo k letošnímu 25. výročí 17. listopadu vydání sborníku  „Trpké vzpomínky na 17. listopad“ a kolektivní monografie „Příběhy (ne)obyčejných profesí“.  Obě publikace vyjdou 12. listopadu 2014.


Sborník Trpké vzpomínky na 17. listopad  editora Zdeňka Pousty obsahuje např. několik svědectví nacisty vězněných studentů včetně původních textů z r. 1945, či informace o činnosti našich studentů –vojáků v Anglii. Poválečná část zahrnuje např. projev a poselství prezidenta republiky Eduarda Beneše, cyklostylovaný strojopis Rudolfa Maška „Z deníku padlého letce“, nebo studii finské badatelky Johanny Kulmala, zabývající se formou dopisů jako prostředkem myšlenkového spojení lidí v mimořádných životních podmínkách  a řadu dalších příspěvků. Historik PhDr. Zdeněk Pousta působí v Archivu UK a této tematice se dlouhodobě věnuje - jeho přičiněním vyšla mj.  řada publikací, věnovaných českým politickým vězňům a exulantům.


Kolektivní monografie Příběhy (ne)obyčejných profesí představuje formou interpretačních studií zkušenosti lidí, vykonávajících v době normalizace „obyčejné profese“ , jako byli např. příslušníci tzv. silových složek (armáda, policie apod.), pracovníci služeb (zdravotnictví, pohostinství), kulturní či hospodářský management a další. Publikace editorů Miroslava Vaňka a Lenky Krátké vychází v edici Orální historie a současné dějiny (Nakl. Karolinum), která se systematicky věnuje pracem z oblasti histiorigrafie, orální historie a příbuzných sociálních a humanitních věd, zkoumajícím nedávnou minulost. Edice dává prostor monografiím domácích autorů i překladům zahraničních titulů. Kontakty na autory:


PhDr. Zdeněk Pousta:

Prof. Miroslav Vaněk:


O Nakladatelství Karolinum Karolinum vzniklo v roce 1990 a dosud vydalo na 5500 titulů. Zaměřuje se především na učební texty, vědecké monografie, vydává také 27 odborných časopisů a sborníky ze všech oborů, které se na Univerzitě Karlově vyskytují. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance. Více na: www.cupress.cuni.cz
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám