Rektor Univerzity Karlovy přijal ukrajinské studenty zařazené do Stipendia Václava Havla

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 11. listopadu 2014 – Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima přijal  studenty z Ukrajiny, kteří získali Stipendium Václava Havla a budou zařazeni do bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách UK. Stipendium je jedním z projektů Univerzity Karlovy (vedle projektů Europaeum Václava Havla v evropských studiích a Edice Václava Havla), který nese jméno prvního českého prezidenta.


Slavnostní setkání s ukrajinskými studenty se konalo za účasti nejvyšších představitelů Univerzity Karlovy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Stipendisté budou studovat v bakalářských a magisterských programech na 1. LF, 2. LF., 3. LF, LF v Hradci Králové, na Fakultě sociálních věd, Přírodovědecké fakultě, Matematicko-fyzikální fakultě a Filozofické fakultě.


Rektor UK Tomáš Zima zdůraznil význam Stipendia Václava Havla, které je určeno zahraničním studentům i osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium. Jeho smyslem je poskytnout příležitost studovat těm, kterým byla nelegitimně odepřena, jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím nebo musí čelit šikaně ze strany státu a úřadů.O stipendium mohou žádat studenti a osoby ze zemí, ve kterých dochází podle hodnocení humanitárních organizací k soustavnému porušování lidských práv a svobod.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám