Profesorka Jana Roitová byla oceněna Rakouskou akademií věd

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czVídeň 12. listopadu 2014 – profesorka Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dnes obdržela cenu Ignaze L. Lieben pro rok 2014. Rakouská akademie věd tak ocenila  její vynikající vědecké a výzkumné výsledky v oblasti fyzikální organické chemie.


Cena Ignaze L. Liebena za rok 2014 byla udělena prof. Janě Roithové za vývoj nových metod v oblasti fyzikální organické chemie, které odkrývají cesty k porozumění základním principům chemických reakcí. Prof. Roithová je první českou laureátkou této ceny, která pokrývá všechny přírodovědecké obory od biologie po matematiku.


Prostřednictvím hmotnostní spektrometrie v kombinaci s infračervenou spektroskopií profesorka Jana Roithová a její tým zkoumají průběh chemických reakcí a především vlastnosti jednotlivých reakčních částic. Aplikace jejího výzkumu může vést k objasnění detailního průběhu jednotlivých reakcí a tím umožnit jejich racionální ovlivňování. V praxi by tak mělo být možné vylepšit výrobní postupy u různých chemických produktů.


„Přestože v základních obrysech rozumíme tomu, proč z jedněch látek vznikají látky jiné, hlubší porozumění světu okolo nás vyžaduje úplné pochopení všech detailů chemických přeměn. Bouřlivý rozvoj a praktické aplikace chemické syntézy například v oblasti biologie, při přípravě nových materiálů s vlastnostmi, o kterých se generaci našich předků ani nezdálo, či při přeměně sluneční energie, musí tedy nutně jít ruku v ruce s odhalováním principů, které jejich chod plně určují“, uvedla Jana Roitová


Cena Ignaze L. Liebena je udělována každoročně mladým vědcům do 40 let, kteří působí v Rakousku, Bosně-Hercegovině, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Slovensku nebo Slovinsku, a kteří prokazují  vynikající úspěchy ve vědeckém výzkumu  a  významně přispěli svojí prací v oblasti molekulární biologie, chemie nebo fyziky. Každý rok je vítěz ceny Ignaze L. Lieben vybrán výborem Ignaze L. Lieben Award.Také v minulosti získala profesorka Roithová řadu vědeckých grantů a její výzkum byl mnohokrát vyznamenán. V roce 2005 dostala Hlávkovu cenu určenou nejlepším absolventům vysokých škol a mladým vědeckým pracovníkům. O tři roky později získala stipendium společnosti L’Oréal Pro ženy ve vědě. V roce 2009 ji za její vědeckou práci vyznamenal děkan Přírodovědecké fakulty UK. Obrovským oceněním a zároveň finančním nábojem jejího výzkumu znamenalo v roce 2010 získání juniorského grantu ERC (Evropské výzkumné rady) na projekt Iontová spektroskopie reakčních intermediátů.


Letošní rok je pro Janu Roithovou velmi úspěšným. Na jaře byla jmenována profesorkou, 14. května získala Cenu Neuron pro mladé vědce za vynikající výsledky práce v oblasti chemie a o týden později též Cenu Učené společnosti ČR pro mladé vědce. Její výzkum letos podpořila také Grantová agentura ČR.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám