Katolická teologická fakulta Univerzity Erfurt udělila titul doctor honoris causa profesoru Tomáši Halíkovi

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Erfurt 14. listopadu 2014 – Katolická teologická fakulta Univerzity Erfurt včera udělila titul doctor honoris causa profesoru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Tomáši Halíkovi za jeho mimořádný přínos k teologii v sekulárním světě. Tomáš Halík tak získal další mezinárodní ocenění své práce.


Slavnostního aktu se zúčastnil rektor UK Tomáš Zima, děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož, prezident Univerzity Erfurt prof. Bauer-Wabnegg, děkan její Katolické fakulty prof. Gabel a němečtí biskupové, včetně emeritního světícího biskupa Hanse-Reinharda Kocha. Ten byl v roce 1978 přítomen tajnému kněžskému svěcení Tomáše Halíka. Velké pocty se tak dostalo nejenom oceněnému, ale také jeho pražské alma mater


Prof. Halík má blízký vztah k Erfurtu a místní katolické církvi. V roce 1978 zde byl tajně vysvěcen na kněze biskupem Hugo Aufderbeckem. V osobě prof. Tomáše Halíka se jedinečným způsobem integrují obě činnosti, které univerzita v Erfurtu považuje za stěžejní: „Bildung“ und Religion“.


Novou životní etapu a možnosti uplatnění na akademické půdě i v oficiálním životě katolické církve otevřel profesoru Tomáši Halíkovi a celé české společnosti převrat následující další velkou událost, ve které se již po tolikáté proťaly dějiny univerzity s dějinami země a národa. Studentská demonstrace 17. listopadu 1989 je v českých podmínkách stejným mezníkem, počátkem nové éry, jako pád Berlínské zdi pro Německo. Po roce 1989 mohl Halík oficiálně dokončit postgraduální teologická studia získáním titulu ThLic. na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (1992) a na Univerzitě Karlově zahájit dráhu akademického učitele a vědce (1992 se zde habilitoval a roku 1997 byl jmenován profesorem sociologie). S univerzitou je od roku 1990 spojen také jako správce akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora.


Neoddělitelnou součástí Halíkovy profese i osobnosti je jeho působení v zahraničí, prakticky na všech kontinentech, odkud se mu též dostává zasloužených poct.  V Londýně mu byla letos udělena prestižní Templetonova cena za celoživotní dílo. V Oxfordu, kde působil roku 2001 jako hostující profesor, po něm byla pojmenována přednášková aula, slavnostně inaugurovaná právě před týdnem.


Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství), od r. 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora, od října 2004 též farářem nově zřízené pražské akademické farnosti. Angažuje se v mezináboženském dialogu.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám