Univerzita Karlova podepsala memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci s Českou televizí

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


2. prosince 2014 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a generální ředitel České televize Petr Dvořák dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře.


Podepsané memorandum pro léta 2014-2018 upravuje oboustranné partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Českou televizí. Jeho cílem je prohloubení a zefektivnění komunikace mezi oběma institucemi. Česká televize se stane hlavním mediálním partnerem vybraných událostí pořádaných Univerzitou Karlovou.


Hlavním cílem spolupráce Univerzity Karlovy s Českou televizí bude především podpora české vědy a vzdělanosti, šíření činnosti a úspěchů výsledků vědecké a výzkumné činnosti na veřejnosti. Jedním z jejích prioritních zájmů je seznamovat průběžně veřejnost s činností, výsledky a úspěchy  svých excelentních přírodovědeckých a humanitních vědeckých  týmů,  stejně jako s uměleckou nebo další tvůrčí  a společenskou činností, se kterou je těsně svázána činnost vzdělávací. Pozornost bude věnována vztahu univerzity ke společnosti a jejich vzájemné komunikaci, objasňování a vysvětlování toho, co se na univerzitě odehrává, k čemu univerzita zemi a jejím obyvatelům slouží.


Česká televize bude také hlavním mediálním partnerem akcí, pořádaných Univerzitou Karlovou u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., které se budou konat v květnu  roku 2016.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám