Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima přijal velvyslance Švýcarské konfederace v ČR. Hovořilo se o vzájemné spolupráci v rámci projektu Swiss-European Mobility Programme

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


9. ledna 2015 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima přijal velvyslance Švýcarské konfederace v ČR Jeho Excelenci Markuse-Alexandera Antoniettiho s doprovodem. Hovořili spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci Švýcarské konfederace a Univerzity Karlovy při výměně studentů, tak o jejím rozvoji do budoucna v oblasti vědecké práce a výzkumu.


Oba představitelé ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci. Do roku 2014 probíhala spolupráce Univerzity Karlovy s 12 švýcarskými univerzitami v rámci programu Erasmus. Po švýcarském referendu o přistěhovaleckém systému rozhodla EU, že se již Švýcarsko v programu Erasmus nebude účastnit se statusem rovnocenným s ostatními členskými státy, ale bude mít postavení partnerské země.


Švýcarská vláda proto v září loňského roku vyhlásila jako přechodné řešení tzv. Swiss-European Mobility Programme, který se zaměřuje na všechny typy mobilit. V rámci tohoto projektu nyní probíhá spolupráce a pravidelná studentská výměna se švýcarskými univerzitami, se kterými má UK meziuniverzitní dohodu – s Universität Basel, Universität Zürich, Université de Genève a Université de Lausanne.


Rektor Tomáš Zima připomenul, že Univerzita Karlova spolupracuje s významnými zahraničními vědeckými institucemi a v této souvislosti hovořil o spolupráci s proslulým institutem CERN (Conseil Européen pour la recherche nucléaire - Evropská organizace pro jaderný výzkum), který sídlí v Ženevě. Jeho Generální ředitel Rolf-Dieter Heuer byl hostem Univerzity Karlovy a přednášel na její půdě u příležitosti oslav 60. výročí založení CERN v září 2014. Ve svém projevu Heuer zdůraznil, že ačkoli je Česká republika velmi malá země, je velmi důležitým partnerem v projektu CERN. Prof. Rolf Heuer je rovněž jedním členů nové Mezinárodní vědecké rady UK.


V oblasti vědy a výzkumu UK spolupracuje mimo jiné s Universität Basel a Universität Zürich. V září loňského roku byla doktorandce UK Ing. Ivoně Krus udělena Dimitris Chorafas Prize pro absolvující doktorandy, kterou uděluje švýcarská nadace The Dimitris N. Chorafas Foundation ve spolupráci s Weizmannovým vědeckým institutem v Izraeli.


V současné době studují na Univerzitě Karlově v řádném studiu švýcarští studenti na Fakultě sociálních věd, Filozofické fakultě, Lékařské fakultě v Plzni a Fakultě humanitních studií. Další studenti působí na univerzitě v rámci krátkodobého studijního pobytu.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám