Rektor Univerzity Karlovy přivítal velvyslankyni Norského království v ČR

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 5. února 2015 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslankyní Norského Království v ČR Siri Elllen Sleter. Hovořili spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci Norska a Univerzity Karlovy při výměně studentů, tak o jejím rozvoji do budoucna v oblasti vědecké práce a výzkumu v rámci Norských fondů a fondů (EHP).


Oba představitelé ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci. Univerzita Karlova uzavřela v roce 2002 meziuniverzitní dohodu s University of Oslo, která umožňuje akademickou i studentskou mobilitu. S touto univerzitou spolupracují lékařské a teologické fakulty, fakulta sociálních věd, fakulta filozofická, právnická a přírodovědecká. Vzájemná spolupráce probíhá jak v oblasti výměny pedagogů, tak studentů.


Filozofická fakulta UK nabízí studium oboru Norská studia, který je profilován jako filologický se zaměřením na jazyk a literaturu. Zahrnuje též studium dějin, kultury a reálií Dánska, Norska, Švédska a Islandu. 


Univerzita Karlova je zapojena do programu Norských fondů a fondů EHP, které si kladou za cíl snížit sociální a ekonomické nerovnosti v Evropském hospodářském prostoru. Norské fondy jsou programem Norského království, Fond Evropského hospodářského prostoru je společným programem Islandu, Knížectví Lichtenštejnsko a Norského království.


Rektor Tomáš Zima uvedl, že UK spolupracuje s norskými institucemi v rámci několika projektů Česko-norského výzkumného programu, které se týkají především biomedicínských oborů.


V současnosti probíhá spolupráce UK s norskými Lillehammer University College, University of Bergen, University Oslo a v rámci Mobility programu Erasmus má navázány partnerské vztahy s University of Agder, Hedmark University College, Norwegian School of Sport Sciences a Telemark University College.


Velvyslankyně norského králoství ujistila rektora UK, že je připravena podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi norskými vzdělávacími institucemi a Univerzitou Karlovou a vzájemnou spolupráci v oblasti vědeckých projektů.


V současné době studuje na Univerzitě Karlově v řádném studiu více než 200 norských studentů, a to především na lékařských fakultách. Zastoupení mají jak v bakalářských, tak magisterských programech. Ostatní studenti jsou na univerzitě na krátkodobém studijním pobytu nejčastěji na sociálních a politických vědách a ošetřovatelství.  


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám