Rektor UK přijal velvyslance Turecka

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 31. března 2015 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Turecka v Praze Ahmetem  Necati Bigahou. Hovořili spolu o spolupráci UK s Ankara University a dalšími tureckými univerzitami a také o  spolupráci v různých vědních oblastech.


Oba představitelé jednali o možnostech další spolupráce UK nejen s Ankara University, která byla uzavřena v roce 2011, ale také o vzájemné výměně studentů, akademiků, a meziuniverzitní spolupráci s dalšími univerzitami v Turecku.  


Univerzita Karlova v roce 2013 uzavřela s Velvyslanectvím Turecka v ČR smlouvu o podpoře výuky bakalářského oboru Turkologie na UK, jíž Velvyslanectví Turecka v ČR poskytlo finanční podporu. Výuku, o kterou je velký zájem, zajišťuje Ústav blízkého východu a Afriky FF UK.


V rámci programu Erasmus má UK uzavřeno s Tureckem 34 smluv; stážisté z Turecka projevili největší zájem o studium na Fakultě sociálních věd UK. Na UK jsou v současné době studenti z Turecka zařazeni také v magisterském, doktorském a bakalářském studiu na všech lékařských fakultách, na Filozofické fakultě, Fakultě humanitních studií a Fakultě sociálních věd. 


Rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima projevil do budoucna zájem o podpis meziuniverzitních dohod s dalšími tureckými vzdělávacími institucemi. Má zájem rovněž o spolupráci, která by probíhala na bázi vládních stipendií. Zároveň uvedl, že UK je otevřena spolupráci s dalšími novými univerzitami, pokud bude zaručena dlouhodobá budoucí spolupráce a fakulty Univerzity Karlovy o ni projeví zájem.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám