Rektor UK přijal představitele Ústavu pro litevský jazyk

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 14. dubna 2015 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s profesorkou Jolantou Zabarskaite, ředitelkou Ústavu pro litevský jazyk AV Litvy s doprovodem. Setkání byli přítomni děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová a zástupci Ústavu východoevropských studií FF UK.


Představitelé Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd Litvy projednávali možnosti další spolupráce a především otázku financování litevského lektorátu. Univerzita Karlova má od roku 1989 s Vilnius Univerzity uzavřenou dohodu o meziuniverzitní spolupráci. Na této spolupráci participují Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta a 3. lékařská fakulta. Spolupráce probíhá nejen v oblasti studia litevského jazyka, velký zájem je oboustranně o výměnné pobyty z řad akademiků a studentů.


Studium litevštiny jako samostatné specializace bylo zahájeno na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty již v akademickém roce 1989/90. Nyní se litevština studuje jako součást oboru Východoevropská studia v jednooborovém a dvouoborovém bakalářském studiu a navazujícím magisterském studiu.


V současné době litevští studenti studují v magisterském navazujícím studiu a v doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě, Filozofické fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě UK. Působí zde i stážisté a studenti v rámci výměnného programu Erasmus.


Rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima projevil do budoucna zájem o podpis meziuniverzitních dohod s dalšími vzdělávacími ústavy Litvy. Má zájem také o spolupráci, která by probíhala na bázi vládních stipendií. Zároveň uvedl, že UK je otevřena spolupráci s dalšími univerzitami, pokud bude zaručena dlouhodobá budoucí spolupráce a fakulty Univerzity Karlovy projeví o tuto spolupráci zájem.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám