Nové přístroje zvyšují konkurenceschopnost MFF UK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 8. ledna 2016 – Přes deset unikátních vědeckých přístrojů obohatilo vybavení fyzikálních laboratoří Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK). Jak fyzikální výzkum, tak i výuka tím dostávají impuls pro další rozvoj excelence v celé ČR. Pořízení přístrojů proběhlo v rámci projektu Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkové způsobilé výdaje hrazené z OP VaVpI překročily 138 milionů korun.


Projekt byl vyústěním dlouhodobé snahy MFF UK o zkvalitnění a další rozvoj fyzikálních pracovišť, zaměřených na výzkum vlastností látek a technologických procesů, zejména v oblasti studia materiálů za multiextrémních podmínek, povrchů, nanostruktur a biomateriálů. Zapojení studentů do tohoto výzkumu je nedílnou součástí jejich výuky.


Škála pořízených přístrojů je velmi široká. Jde například o analytický transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením, fotoelektronový spektrometr pro práci při téměř atmosférickém tlaku, spektrometr NMR vysokého rozlišení, optický a skenovací mikroskopický systém pro chemické zobrazování nebo systém pro dvoudimenzionální elektronovou spektroskopii. Všechny přístroje byly dodány, nainstalovány a jsou již využívány pro výuku studentů, řešení jejich závěrečných prací

a projektů základního a aplikovaného výzkumu.


Většina těchto přístrojů je v ČR unikátní, některé z nich dokonce ve světovém měřítku. Jsou umístěny v areálech MFF UK na Karlově a v Troji. Mimo hlavní přínos v oblasti výuky a výzkumu nabízí modernizovaná přístrojová základna také prostor pro využití v rámci aplikovaného výzkumu a transferu vyspělých technologií.


Pro bližší informace kontaktujte:


Ing. Alena Ujhelyiová

Rektorát UK, Odbor projektové podpory

Tel.: 224 491 139

E-mail: Mail 


Mgr. Luboš Veverka

MFF UK, Oddělení mediální komunikace

Tel.: 951 551 660

E-mail: Mail 

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám