Rekonstruovaná Troja se mění k lepšímu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 8. ledna 2016 – Trojská budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) nabízí studentům nově rekonstruované posluchárny a moderní vybavení IT centra. Obnovou zároveň prošly plášť a střecha objektu vývojových dílen. Stavební práce i nákup vybavení umožnil projekt Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkové způsobilé výdaje hrazené z OP VaVpI dosáhly zhruba 54 milionů korun.


Nezbytnou podmínkou konkurenceschopné výuky na současné úrovni a s ní související vědecké činnosti je kvalitní infrastruktura. Požadavky v této oblasti neustále narůstají, ať jde o vybavení učeben nebo IT služby. MFF UK díky realizovanému projektu zlepšila prostředí pro studium a vědeckou práci v objektech v Praze - Troji, zároveň se jí podařilo překonat historicky vzniklé problémy v oblasti informačních technologií.


V objektu vývojových dílen sídlí část fakultních pracovišť. Etapová rekonstrukce pláště budovy

a střechy byla nezbytná, aby zajistila přiměřeně důstojné pracovní a studijní prostředí. Nutná rekonstrukce zcela změnila podobu zastaralých poslucháren T1 a T2, které byly už dříve poškozeny povodní a opraveny jen provizorně. Nově byly vybaveny moderní audiovizuální technikou a celkově přizpůsobeny současným požadavkům na komfortní výuku.


Nové IT centrum vytváří podmínky pro kvalitativní skok v poskytovaných službách pro celou MFF UK. Vzniká sjednocené zázemí umožňující centrální správu a pomoc všem studentům a vědeckým pracovníkům. Investice do efektivnější technologie znamená nejen ušetřený čas, ale také lepší využití stávajících systémových prostředků.


Pro bližší informace kontaktujte:


Ing. Alena Ujhelyiová

Rektorát UK, Odbor projektové podpory

Tel.: 224 491 139

E-mail: Mail Mgr. Luboš Veverka

MFF UK, Oddělení mediální komunikace

Tel.: 951 551 660

E-mail: Mail 
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám