Výběrové řízení na prodej nemovitostí

Univerzita Karlova v Praze vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí:

v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

Nemovitosti na adrese: Houštka č.p. 694

Jedná se o objekt č.p. 694, bývalá kolej na pozemku parc. č. 2272, o výměře 856 m2, pozemek parc. č. 2270/34, lesní pozemek o výměře 1664 m2 a pozemek parc. č. 2270/35, lesní pozemek o výměře 4700 m2. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení a informace o nemovitostech jsou uvedeny v následujících souborech (odkazech).


Nemovitosti  na adrese: Houštka, pozemky


Jedná se o pozemek parc. č. 2274/1, ostatní plocha - zeleň, o výměře 3523 m2 a pozemek parc. č. 2274/3, ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 788 m2. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení a informace o nemovitostech jsou uvedeny v následujících souborech (odkazech).Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: dělení pozemku parc.č. 2274/1 a 2274/3, k.ú. Stará Boleslav

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Návrh rozdělení a změny způsobu využití pozemku
Poslední změna: 25. leden 2016 15:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám