Přehled oceněných 2015

Tuzemská ocenění 2015


Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Česká hlava - Národní cena vlády

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

FF

Cena společnosti Česká hlava

RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.

PřF

za práci na poznání mechanismů přežití, životních cyklů i podmínek růstu řas, které je zásadní pro pochopení fungování polárních ekosystémů i vzhledem ke stále aktuálnější hrozbě změny klimatu

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2014

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr.theol.

KTF

za průkopnické dílo české biblistické literatury “Pavel z Tarsu a jeho svět”

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Prof. Dr. Rolf Mentlein

LF1

za monografii “Glioma Cell Biology”, která poskytuje ucelený souhrn poznatků o molekulárních mechanismech jednotlivých stádií gliomů, popisuje interakce nádorových buněk s dalšími buňkami tkáně a uvádí nové experimentální modely pro další výzkum gliomů.

Medaile Josefa Hlávky

Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.

LF1

za celoživotní dílo

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

PF

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

LF3

za mimořádné výsledky výzkumu i klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

za mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii

Cena Milady Paulové

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

MFF

Stipendium L'Oréal Pro ženy ve vědě

RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.

MFF

Ceny Francouzského velvyslanectví v ČR

Mgr. Barbora Servusová

FaF

Cena Sanofi za farmacii, 2. místo

Mgr. Barbora Školová

FaF

Cena Sanofi za farmacii, 3. místo

MUDr. Klára Roženková

LF2

Cena Alberta Schweizera za lékařství, 1. místo

MUDr. Olga Zimmermannová

LF2

Cena Alberta Schweizera za lékařství, 2. místo

RNDr. Pavla Štenclová-Bláhová

PřF

Cena Jean-Marie Lehna za chemii, Zvláštní cena České společnosti chemické

Discovery Award

Ing. Jan Rusz, Ph.D.

LF1

v 1. kategorii

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.

LF2

ve 2. kategorii

Cena Neuron za přínos světové vědě

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

LF2

Cena Neuron pro mladé vědce

Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

LFP

v oboru medicíny

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

PedF

v oboru společenských věd

Doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

MFF

v oboru matematiky

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Sdružení studentů i spolků UK za Studentské hnutí za solidaritu za vzdělávání veřejnosti ČR v akutní otázce uprchlictví a migrace prostřednictvím přednášek, besed a různých vzdělávacích akcí, a tím za šíření dobrého jména univerzity


Zahraniční ocenění 2015

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Dimitris N. Chorafas Prize

Ondřej Kodet


LF1

za diplomovou práci Study of Epithelial Mesenchymal Interactions in Squamous Epithelium Derived Tumors
Poslední změna: 1. březen 2018 09:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám