LERU a středoevropské univerzity navážou spolupráci za účelem zkvalitnění výzkumu a vzdělávací politiky

League of European Research Universities (LERU)

Minderbroedersstraat 8 - 3000 Leuven, Belgium

ExternĂ­ odkaz www.leru.org

+ 32 16 32 99 71


Praha 8. října 2016 - Předním výzkumným univerzitám, které jsou členy Ligy evropských výzkumných univerzit (LERU), se podařilo v posledních patnácti letech unikátním způsobem spojit síly a úspěšně obhájit zájmy univerzit v Evropě i jinde ve světě, které se věnují především výzkumu. Jsou si též dobře vědomy skutečnosti, že bez ohledu na geografickou polohu a další faktory, jež je odlišují, všechny výzkumné univerzity v Evropě čelí výzvám, které se týkají všech aspektů jejich provázaných činností – vzdělávání, výzkumu a zapojení do společenského života. Úkoly se týkají nejen univerzit v západní a jižní Evropě, kde se nacházejí univerzity LERU, ale i univerzit ve střední a východní Evropě, jejichž problémy se odlišují spíše svou intenzitou a stupněm rozvoje než základními charakteristikami.


Proto skupina středoevropských univerzit (dále „CE7“) zahájí spolupráci s LERU. Dnes proběhlo - v historické budově pražského Karolina - úspěšné setkání delegace univerzit LERU a sedmi respektovaných středoevropských univerzit. LERU zastupovali rektoři Univerzity ve Freiburgu, v Helsinkách, Lovani, Utrechtu a Curychu, střední Evropu zastupovali rektoři Univerzity v Bělehradě, Eötvös Loránd (Budapešť), Lublani, Praze (Univerzita Karlova), Tartu, ve Varšavě a Záhřebu. Přítomen byl také generální tajemník LERU, prof. Kurt Deketelaere. Myšlenka uspořádat toto setkání vznikla  na rektorské konferenci při příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. dne 12.5. tohoto roku, iniciátoři byli tehdejší předseda LERU, prof. Alain Beretz a Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.


Jak řekl prof. Bert van der Zwaan, předseda ad interim LERU a Rector Magnificus Univerzity v Utrechtu: „Dnešní setkání bylo neuvěřitelně zajímavé a plodné a velmi mě těší, že nyní můžeme oznámit společnou iniciativu, která politikům v celé Evropě dokáže, že je mnohem více toho, co výzkumné univerzity spojuje než toho, co je rozděluje.“ Prof. Kurt Deketelaere se k tomuto prohlášení připojil: „Spolu probereme řadu ožehavých témat, budeme o nich přemýšlet a zákonodárcům ukážeme, že taková řešení, jež přinesou užitek všem, jsou možná.“


Univerzity po celé Evropě trpí problémy spojenými s Horizontem 2020 (8. Rámcový program Evropské komise pro výzkum a inovace), jako jsou pokračující nadměrná byrokracie a podfinancování v potřebných oblastech výzkumu. Některé z nich dosáhly kritického bodu - např. míra úspěšnosti financování návrhů, která klesla na úroveň 10 procent nebo i nižší (v určitých programech H2020). V některých evropských zemích se tyto problémy kumulují s dalšími, např. nízkými platy, chybějící infrastrukturou, špatně nastavenou strategií nebo nesprávným stanovením priorit. V oblasti školství se EU také potýká s typickými problémy, souvisejícími například s mobilitou studentů, on-line vzděláváním a rozvojem dovedností studentů.


LERU je členem platformy Evropského výzkumného prostoru (ERA) a platformy Politiky pro otevřenou vědu (OSPP); uskupení, jejichž prostřednictvím LERU a další výzkumné organizace vzájemně působí na strategii ERA a OSPP vůči Evropské komisi. Naším prvořadým cílem je spolu s iniciativou „LERU-CE7“ nastolit na těchto fórech společné úkoly k řešení, naše názory a navrhnout možná řešení, jež byla dohodnuta s partnery – samozřejmě s přihlédnutím k různé míře intenzity a různému stupni vývoje v jednotlivých zemích a u vědomí jejich odlišných podmínek.


Zadruhé, LERU a „CE7“ chtějí společně rozvíjet a široce sdílet znalost jednotlivých témat, jimiž se ERA a OSPP zabývají, a to na národní i nadnárodní úrovni. Toho docílíme, podobně jako kdysi v rámci LERU, výměnou informací, navzájem zjistíme, co funguje a co ne, a na základě toho pak můžeme formulovat další strategii. Tak jako v minulosti není naším cílem podílet se na úspěchu zúčastněných stran, ale vylepšit rámcové podmínky pro výzkum a školství v celé Evropě.


Zatřetí, LERU a „CE7“ budou diskutovat o tzv. rozšiřování akcí Evropské komise, především o týmové práci a nástrojích ERA zaměřených na střední Evropu, které nefungují optimálně. Společně budeme poctivě přemýšlet o tom, proč to tak je a podáme návrhy, jak zlepšit přístup v nadcházejícím 9. Rámcovém programu. Probereme rovněž další iniciativy jako třeba dlouhodobé vědecké stáže, které jsou nezbytnou součástí CV výzkumníka při žádosti o ERC. Tyto iniciativy se mohou stát cílem pro společnou akci.


Konečně co se týče bilaterální nebo multilaterální spolupráce mezi členy LERU a „CE7“, prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, k tomu říká: „Analýza ukázala, že míra spolupráce mezi námi je značná již nyní. Dokazuje to, že univerzity v oblastech lišících se mírou intenzity výzkumných systémů mohou úspěšně spolupracovat na iniciativách, které se týkají Ph.D. programů, společných výzkumných projektů a týmů, studentských výměn, mobility učitelů, badatelů a administrativních pracovník, společných konferencí a systémů hodnocení. Naším jasným záměrem je v nadcházejících letech podobné formy spolupráce rozšířit.“Kontakt:


Prof. Kurt Deketelaere,  generální tajemník LERU: +32 499 80 89 99 nebo ExternĂ­ odkaz kurt.deketelaere@leru.org

Mr. Bart Valkenaers, tiskový mluvčí LERU: +32 498 08 43 49 nebo ExternĂ­ odkaz bart.valkenaers@leru.org
O LERU


Liga evropských výzkumných univerzit (LERU, www.leru.org) je asociací jedenadvaceti předních výzkumných univerzit, které sdílejí společné hodnoty kvalitní výuky v konkurenčním prostředí mezinárodního výzkumu.


LERU byla založena v roce 2002 a obhajuje vzdělávání vycházející z vědomí hranic lidského poznání; získávání nových znalostí prostřednictvím základního výzkumu, jenž je výsostným zdrojem inovace ve společnosti a podpory výzkumu na všech frontách ve spolupráci s průmyslovými podniky a společností obecně.


Účelem Ligy je obhajovat tyto hodnoty, ovlivnit vzdělávací a výzkumnou politiku v Evropě a vzájemnou výměnou zkušeností rozvíjet nejlepší možnou praxi. LERU pravidelně publikuje celou řadu dokumentů a zpráv, jejichž výsledkem jsou politická prohlášení na vysoké úrovni, poskytují podrobnou analýzu a konkrétní doporučení pro politiky, univerzity, výzkumníky a další zainteresované strany.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám