Opatření rektora č. 33/2016

Název:

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2017

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Čl. I - Úvod

Vzhledem k narůstajícímu počtu mimořádných událostí a krizových situací (dále jen MU a KS) týkajících se pobytů studentů UK v zahraničí (dále jen „vyjíždějící studenti“), ale i zahraničních studentů na UK (dále jen „přijíždějící studenti“) vyhlašuje rektor UK opatření pro minimalizaci jejich dopadů na studenty s účinností od 1. ledna 2017.


Postup pro zvládání MU a KS je zaměřen na studentskou mobilitu v rámci meziuniverzitních dohod a v rámci Programu Erasmus+. Mechanismy krizového řízení jsou vyhrazeny pouze pro případy velmi závažných MU a KS (např.: závažná trestná činnost: napadení/znásilnění, pohřešování, únos, vydírání, apod.; přírodní/ antropogenní krize: živelní pohromy velkého rozsahu, hromadné nákazy, havárie velkého rozsahu, politická/sociální krize, válečný konflikt, terorismus, apod.).


Čl. II - Pracovní skupiny krizové komunikace

Rektor UK za účelem krizové komunikace rozšiřuje Krizový štáb UK o pracovní skupinu „Krizové komunikace UK pro studentskou mobilitu“. Členy pracovní skupiny jsou: kvestorka, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu, vedoucí Informačního, poradenského a sociálního centra, vedoucí bezpečnostního odboru, vedoucí odboru zahraničních vztahů a vedoucí odboru vnějších vztahů.


Čl. III - Prostředky krizové komunikace

Rektor UK zřizuje prostředky krizové komunikace, a to jak pro krizovou komunikaci týkající se vyjíždějících, tak přijíždějících studentů:


  • emailové schránky (vyjíždějící studenti: , přijíždějící studenti: )

  • informace o postupech při MU a KS pro studenty na webové stránce UK v českém a anglickém jazyce (Studenti: praktické informace)

  • mobilní telefonní linky

  • informační materiály pro přijíždějící i vyjíždějící studenty


Čl. IV - Povinnosti fakult

Rektor UK ukládá fakultám přijmout opatření pro minimalizaci dopadů MU a KS pro studentské mobility v rámci fakultních dohod a mobilit zahraničních studentů přijíždějících v programech mimo program Erasmus+ a meziuniverzitní dohody.  Fakulty nahlásí OZV RUK a IPSC RUK kontaktní údaje styčného referenta odpovídajícího za agendu krizové komunikace na fakultní úrovni.


Čl. V - Povinnosti studentů

V souladu s tímto opatřením je vyjíždějící student povinen zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro danou zemi, zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje, na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a spojení na kontaktní/blízkou osobu. Přijíždějící student je povinen doložit platné pojištění na území ČR a poskytnout UK své platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu).V Praze dne 21. listopadu 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám