Na Univerzitě Karlově se uskutečnil druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Ve čtvrtek 2. února 2017 se na Univerzitě Karlově v historických prostorách Karolina uskutečnil již druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Zájemcům o studium z řad středoškolských studentů se tu formou přednášek představily fakulty a studijní obory z celkem osmi univerzit - Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.


Oproti obdobným veletrhům, které se v České republice pořádají, je tento charakteristický hned několika svými rysy, což uchazeči ocenili  hojnou účastí. Je pořádán přímo vysokými školami a je tu tak snaha s uchazeči ihned navázat osobní vztah, což se velmi pozitivně projevuje na atmosféře celé akce – od studentů, pedagogů a vedení fakult a univerzit pro své budoucí spolužáky a studenty svých škol. Z toho důvodu byl také kladen důraz na co největší otevřenost veletrhu, kdy zájemci o studium měli umožněn vstup zdarma. Dalo by se říci, že se jednalo o formát akce „den otevřených dveří“, jen v mnohem větším měřítku.


Jeden z přednášejících, Miroslav Čermák z FSV UK, se podělil o své dojmy: „Oceňuji především obrovský zájem ze strany studentů, který se projevil na naplněnosti přednáškové místnosti. Zájemci o informace doslova nebyli s to se do ní vejít. Také se mi opravdu líbila atmosféra celé akce, podobnou jsem na žádném jiném veletrhu vysokých škol nezažil. Organizátoři předvedli skvělou a profesionální práci.“


Veletrh se soustředil převážně na sdělování relevantních informací, nikoliv na co nejlepší odprezentování své školy v porovnání s ostatními. Spolupráce, ne konkurence byla definujícím znakem. A navázání osobního kontaktu se zájemci a budoucími členy svých akademických obcí, kterým zástupci škol skutečně chtějí pomoci s dalším rozvojem jejich vzdělanosti a výběrem správné cesty pro jejich budoucnost. Pocit osobnějšího přístupu k uchazečům podporuje také skutečnost, že se veletrh pořádá přímo na akademické půdě pořadatelských vysokých škol.


Loňský ročník veletrhu se uskutečnil na Vysoké škole ekonomické v Praze, tento rok z pozice organizátora navázala Univerzita Karlova a pomohla tak upevnit tradici nového vysokoškolského veletrhu. Druhého ročníku se zúčastnilo přes dva a půl tisíce středoškolských studentů, první ročník se tedy pozitivně zapsal do povědomí veřejnosti a byl projeven zcela jasný zájem na dalším pokračování. Dá se předpokládat, že v příštím roce převezme štafetu další ze zastoupených pořadatelských škol a studenti se tak mohou i do budoucna těšit na jedinečnou atmosféru vysokoškolského prostředí.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám