Iberoamerická cena o nejlepší studentskou práci zná své vítěze. Studentka Univerzity Karlovy obsadila první místo

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 4. dubna 2017 – V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy byly dnes slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší studentskou práci se vztahem k Latinské Americe či Pyrenejskému poloostrovu – Iberoamerická cena. První místo získala studentka Univerzity Karlovy Pavlína Juračková. Dva studenti Univerzity Karlovy rovněž obdrželi čestná uznání.


Pavlína Juračková získala nejvyšší ocenění Premio Iberoamericano za práci s názvem „Sedm knih o Dianě“ od Jorgeho De Montemayora – Od pastýřského románu k mystice. Autorka se ve své práci pokouší nalézt nový způsob četby posledního dílu “Sedmi knih o Dianě” od španělsky píšícího portugalského spisovatele Jorgeho de Montemayora. Vychází přitom z myšlenky Juana Goytisola, že u literárních textů je důležité hledat vždy nové způsoby interpretace. Na druhém místě skončila studentka Univerzity Palackého v Olomouci a na třetím zástupkyně Univerzity Hradec Králové.


Spolu s hlavními cenami porota udělila i dvě čestná uznání. Ty obdrželi studenti Univerzity Karlovy Jan Bedrníček za práci s názvem „Libanonská migrace a její vliv na slovní zásobu brazilské portugalštiny“ a Maroš Timko za práci s názvem „Hrdinové Alcatrazu“ (1937) – Příklad frankistické propagandy v meziválečném Slovensku.


V práci Jana Bedrníčka je popsána historie migrace v obou zemích a také se věnuje jazykovému hledisku, tj. arabismům pocházejícím z libanonského migračního proudu. Práce Maroše Timka analyzuje román „Hrdinové Alcatrazu“ od Karola Murgaše a snaží se osvětlit mýtus obléhání Alcazaru – včetně ohlasu, kterého se dočkalo v tehdejším Slovensku.


Soutěž pro vysokoškolské studenty pořádali již po dvaadvacáté zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v České republice. Porota, složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely vybírala z 19 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova, psaných ve španělském či portugalském jazyce.


Iberoamerická cena se udílí od roku 1994 a je jedinou svého druhu v Evropě. Zúčastnit se jí mohou vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v České republice a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu.


Na slavnostním předání cen byli přítomni představitelé a zástupci pořádajících velvyslanectví, tj. Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely. Jako zvláštní host přijala pozvání Rebeca Grynspan, generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu (SEIGB).


Rebeca Grynspan ve svém projevu zdůraznila kulturní spojitost České republiky s iberoamerickým světem, prohloubení kontaktu bylo zpočátku možné především díky spolupráci s Univerzitou Karlovou: „Vysoké školy, a zejména pak Univerzita Karlova, byly nástrojem, který tento proces umožnil. Před pěti desítkami let vzniklo na filozofické fakultě této univerzity Středisko ibero-amerických studií, tehdy ještě v rámci ústavu světových dějin.“ 22. ročník Iberoamerické ceny vnímá Rebeca Grynspan jako způsob hlubšího přiblížení našich kultur a prohloubení vazeb, které naše země spojují.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám