Mezinárodní žebříček vysokých škol Times Higher Education: Univerzita Karlova obhájila dobré umístění

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 6. září 2017 – Podle nejnovějšího vydání Times Higher Education World University Rankings se Univerzita Karlova stejně jako vloni umístila v tomto mezinárodním žebříčku vysokých škol nejlépe ze všech českých VŠ, a to v páté stovce. Udržení této pozice lze vzhledem k dlouhodobému nedostatečnému financování vysokých škol v České republice považovat za úspěch.


Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. Poprvé byl zveřejněn v roce 2004. Tento žebříček vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti hodnotí také vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce, vedle mezinárodní bibliografické databáze Scopus se opírá také o data z šetření mezi akademickou obcí. Konkrétně je žebříček THE založen na následujících kompozitních kategoriích a vahách: výuka a vzdělávání, výzkum, citace, mezinárodní rozměr a výnosy na vědeckou a tvůrčí činnost ze soukromých zdrojů.


Z domácích vysokých škol se v letošním žebříčku rovněž nacházejí Masarykova univerzita (501-600), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci (600-800), Vysoké učení technické v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ostravská univerzita, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni (801-1000) a Technická univerzita v Liberci (1001-1100).ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám