Výběrové řízení na prodej nemovitostí v Praze 6 – Břevnově

Výběrové řízení je ukončeno.


Nejvhodnější nabídku podal uchazeč Karlín development II. s.r.o, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 s cenou 235 mil. Kč.


Nyní bude s uvedeným uchazečem jednáno o kupní smlouvě.VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


Přehled nabízených nemovitostí


Objekt bývalé menzy Větrník, na adrese U Větrníku 2034/3, Praha - Břevnov na pozemku parc.č. 3540/3, zastavěná plocha a nádvoří - 1942 m2 a trafostanice, stavba bez č.p. na parc.č. 3543/6, zastavěná plocha a nádvoří - 64 m2.


Související nabízené pozemky


parc.č. 3610/5, ostatní plocha, ostatní komunikace - 1196 m2, parc.č. 3540/2, ostatní plocha, zeleň - 3791 m2, parc.č. 3542/2, ostatní plocha, ostatní komunikace - 385 m2, parc.č. 3765/8, ostatní plocha, ostatní komunikace - 66 m2.


Vše v katastrálním území Břevnov, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 214.


Podrobné informace o výběrovém řízení a technická specifikace objektu


Zde naleznete podmínky výběrového řízení a informace technického charakteru popisující nemovitosti, půdprysy přízemí, prvního, druhého, třetího a čtvrtého podlaží objektu, řez objektu a soupis místností.


Fotodokumentace


menza Větrník


menza Větrník


menza Větrník


menza Větrník


Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám